VijestiVijesti

Danas 32.sjednica Gradskog vijeća Grada Gračanica

Sjednica će se održati dana 02.11.2023. godine (ĈETVRTAK) u 10:00 sati u sali za sjednice Gradske
uprave Graĉanica.

D N E V N I  R E D:
1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA BUDŽETA GRADA GRAĈANICA ZA 2024. GODINU

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ODLUKE O NAĈINU IZVRŠAVANJA BUDŽETA
GRADA GRAĈANICA ZA 2024. GODINU

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE GRADA GRAĈANICA (LEAP) 2023-2027

4. RAZMATRANJE USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ĈLANA VMZ DONJA
LOHINJA

5. RAZMATRANJE USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ĈLANA VMZ DONJA
LOHINJA

EON

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA – K.O. MIRIĈINA

7. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KUPOVINU
ZEMLJIŠTA

8. RAZMATRANJE I DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
PROMETNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI I PRAVA

9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA “POBOLJŠANJE SISTEMA
VODOSNABDIJEVANJA I PROŠIRENJE SISTEMA KANALIZACIONE MREŽE NA PODRUĈJU
GRADA GRAĈANICA”

10. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U KULTURI I REALIZACIJI PROJEKATA IZ
KULTURE NA PODRUĈJU GRADA GRAĈANICA

11. RAZMATRANJE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU PARKING PROSTOROM

 

Podsjećamo, sjednicu možete pratit uživo u programu Radio Gračanice od 10 sati. 

Slični postovi

Back to top button