Čaršija

Grad Gračanica potpisao Memorandum o iseljeništvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH

Trideset i dvije  jedinice lokalne samouprave odazvale su se pozivu sektora za iseljeništvo u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice da potpisu Memorandum o iseljeništvu. Grad Gračanica bio je domaćin potpisivanja Memoranduma kojem je prisustvovalo 15 potpisnika.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa 43 lokalne samouprave i mi i Ministarstvo opredijeljujemo se jačanju saradnje sa iseljeništvom s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga iseljeništvu i uključivanje istog u razvoj na lokalnom nivou kao i jačanju saradnje između državnog i lokalnog sektora.

Nadam se da će se ova pozitivna praksa nastaviti i ubuduće jer lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u povezivanju iseljenika iz BiH sa državom, a saradnja sa dijasporom predstavlja dodatnu dimenziju koju želimo razvijati uzmajući u obzir njenu važnost u očuvanju identiteta, jačanje ekonomske stabilnosti i promociju kulturne baštine zemlje.

S ponosom mogu reći da Grad Gračanica već intenzivno radi na saradnji sa dijasporom, projektima sa dijasporom i za dijasporu, te na mapiranju dijaspore kroz program Diaspora Invest. Na našu web stranicu postavili smo jedan takav odijeljak „Dijaspora Gračanice“ na kojoj naša dijaspora može pronaći sve informacije o projektu, anketu i javni poziv, promovišemo našu saradnju na društvenim mrežama i tako radimo na umrežavanju svih naših ljudi izvan Bosne i Hercegovine.

Gračanica je poduzetnički grad i dijasporu vidimo i kao dodatni razvojni potencijal, stoga ostvarivanje direktne komunikacije sa predstavnicima dijaspore te poboljšanje usluga gradske administracije u skladu sa njihovim potrebama i zahtjevima smatramo izuzetno značajnim. U tu svrhu, osigurali smo i neke e-alate koji će biti njima od velike pomoći. Dakle, mnogo toga smo već uradili i raduje nas činjenica da i ministarstvo na državnom nivou vidi ogroman potencijal u saradnji između građana Bosne i Hercegovine i dijaspore te su otvoreni za svaki vid saradnje kada je u pitanju dijaspora.” – kazao je gradonačelnik Nusret Helić.

Cilj ovog projekta u okviru ministarstva jeste osnaživanje veza sa BH dijasporom kazao je ministar Sevlid Hurtić te istakao je da je do sada Memorandum potpisan sa 43 jedinice lokalne samouporave a sa današnjim potpisivanjem ukupno će biti 75 potpisnica.

EON

“Ministarstvo je putem svog Sektora za iseljištvo nadležno za kreiranje politike BiH prema iseljeništvu, te u skladu s tim aktivno učestvuje u kreiranju i provođenju aktivnosti vezanih za ovu oblast.

Sektor za iseljeništvo priprema prijedloge zakona, pozakonskih akata i strateških dokumenata od važnosti za iseljeništvo, njihov status i ostvarivanja prava u BiH, kao i njihovo uključivanje u razvojne procese u našoj zemlji. Također, prati stanje u oblasti iseljeništva koje se odnosi na status iseljenika i njihovih potomaka, ostvarivanje njihovih prava u BiH i državama prijema. Sektor radi  I na promociji ekonomskih, ljudskih i drugih potencijala iseljeništva u cilju doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine, te podstiče saradnju u oblasti privrede, nauke, obrazovanja, kulture i sporta između iseljeništva i nadležnih institucija, kao i drugih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Značaj iseljeništva je sve veći, a tome u prilog govori da veći broj iseljenika zadržava snažnu vezu sa BiH, osobito s mjestima porijekla, što se očituje u želji i interesu za doprinos ekonomskom i društvenom razvoju.” -kazao je u svom obraćanju ministar Hurtić.

 

Slični postovi

Back to top button