Vijesti

Građanski sat: bolja komunikacija vijećnika i građana

U radu Općinskog vijeća  Gračanica ne postoji utvrđen efikasan  mehanizam komunikacije  vijećnika s građanima, te je usvojen građanski sat. Predviđeno je da se građanski sat održava   svakog radnog petka u terminu od 14 do 16 sati.  Vijećnici mogu sa građanima  dogovoriti i drugi termin i mjesto. Važno je napomenuti da građani  u svom zahtjevu pored teme mogu  naznačiti i sa kojim vijećnikom žele i mogu razgovarati.

Vijećnici su obavezni  da se prema utvrđenom rasporedu  i satnici pojave na određenoj lokaciji, da budu dostupni građanima za konsultacije, da zapisnički evidentiraju postavljena pitanja i iznesene inicijative.  Zapisnici o postavljenim pitanjima  dostavljaju se Predsjedavajućem Općinskog vijeća.

Slični postovi

Back to top button