Impressum

Direktor

  • Nedžad Peljto

Glavna i dogovorna urednica

  • Sadmira Dedić

Novinari

  • Hasiba Šabić Nurić
  • Adnan Džafo

Voditelji

  • Kenan Mehić
  • Hasiba Šabić Nurić
  • Harisa Dautović

Saradnici

  • Rabija Husić
  • Edin Šaković
Back to top button