VijestiVijesti

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u regularnim organima Grada Gračanica

Javna rasprava održana u Multimedijalnoj sali Gradske uprave

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u regularnim organima Grada Gračanice  bila je predložena u prijedlogu na Gradskom vijeću, nakon čega je Vijeće donijelo zaključak kojom je istu vratio u formu nacrta te je Odluka vraćena na Javnu raspravu.

 

Dženana Tukulj, sekretar Gradske uprave i Gradskog vijeća (izjava)

Nacrt Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gračanica objavljen je na web stranici: www.gracanica.gov.ba, dostavljen je svim Vijećima MZ, javnim preduzećima i ustanovama, a primjerak Nacrta Odluke može se dobiti i kod Sekretara Gradskog vijeća ( I sprat – stari dio zgrade gradske uprave, kancelarija br. 23).

EON

 

Slični postovi

Back to top button