VijestiVijesti

Javni poziv: IMPAKT inkubator poslovne ideje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAČANICA

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

EON

 

 prijavi se na:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

GRAČANICA

Uvodne informacije

Investicijska fondacija Impakt je u protekle četiri godine u saradnji sa 58 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirala IMPAKT inkubator poslovnih ideja, u kojem je podržano osnivanje i unapređenje preko 350 novih poslovnih poduhvata širom Bosne i Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

 

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije Impakt i Grada Gračanica  u 2023. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Gračanice, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2023. godinu.

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Gračanice, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima
 4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza i neprofesionalnog ponašanja, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici Grada Gračanica zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području grada Gračanica
 • Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Gračanica koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

 

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od šest mjeseci.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

 

Ciljne grupe:

 • Nezaposleni;
 • Zaposleni koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis;
 • Vlasnici postojećih biznisa koji je registrovan ne kasnije od 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl).

 

 

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost ili druga djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog preduzetništva  uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici Službe za zapošljavanje, gradskog organa uprave i članovi njihovih užih porodica. U Programu ne mogu učestvovati korisnici bespovratne finansijske podrške u prethodnim ciklusima IMPAKT inkubatora poslovnih ideja Gračanica izuzev osnivanja potpuno novih poslovnih poduhvata.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). Nadalje, nisu prihvatljive djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (djelatnosti restorana, kafeterija, restorana brze hrane, mjesta za pripremu obroka za konzumiranje van objekta pripreme, kamiona za prodaju hrane, pokretnih kolica sa hranom, pripreme hrane na štandovima na tržnicama) kao ni djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane. Ovim se ne ograničavaju djelatnosti koje su povezane sa obukom, osposobljavanjem i poslovnim usavršavanjem kuhara, ugostitelja, itd. Neprihvatljivim će se smatrati djelatnosti trgovine na veliko i malo (motornim vozilima i motociklima, poljoprivrednim sirovinama i životinjama, proizvodima za kućanstvo, informacijsko-komunikacijskom opremom, strojevima, opremom i priborom, hranom i pićem, motornim gorivima, specijaliziranom robom, izvan prodavnica, štandova i tržnica, i slično). U slučaju da se radi o vlastitoj proizvodnji i trgovini na malo/veliko proizvedenim učincima, tada ne vrijedi prethodna odredba.

Iako se ograničavaju određene djelatnosti za apliciranje i korištenje bespovratne finansijske podrške, biće omogućeno učešće u preduzetničkoj obuci.

Kako aplicirati na Program?

 

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

 1. Lično ili poštom, slanjem preporučene pošiljke, u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Gračanica, Ul. Mula Mustafe Bašeskije 1, 75320 Gračanica sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web-stranici https://www.gracanica.gov.ba ili lično na Info-pultu Grada Gračanica.
 2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a javnipozivi@gracanica.gov.ba
 3. Online prijavom – putem linka: https://forms.gle/SJsLhYJb2Twn1vAn6 uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina,  dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 31. 08. 2023. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Gračanica, Ul. Mula Mustafe Bašeskije br.1., na telefon 035 700 802 ili putem e-mail-a javnipozivi@gracanica.gov.ba kao i broja telefona 033 207 812 i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Grad Gračanica organizirati će online prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 24. 07. 2023. godine u 15.00 h. Svi zainteresovani prezentaciji mogu pristupiti putem Zoom platforme odnosno klikom na link

https://zoom.us/j/97425421315

Meeting ID: 974 2542 1315

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju radionici odnosno prezentaciji.

Prijavni formular za Javni poziv za ucesce u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Grad Gračanica_2023_II

Slični postovi

Također pogledaj

Close
Back to top button