VijestiVijesti

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje kod ažuriranja u 2024. godini Programa kapitalnih investicija grad Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025.

Grad Gračanica je pokrenuo aktivnosti na ažuriranju Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica (PKI grad Gračanica). Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025 predstavlja petogodišnji plan razvoja Grada i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima.

Pod pojmom kapitalne investicije podrazumijeva se projekat koji zahtijeva veća finansijska ulaganja i čija realizacija traje duži vremenski period. Kapitalna investicija predstavlja novostvorenu vrijednost koja utiče na poboljšanje društvenog standarda odnosno ostvaruje javne interese.

Po provedenim aktivnostima će se ažurirati usvojeni  Program kapitalnih investicija grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025. koji se svake godine ažurira.

Da bi Koordinacioni tim mogao provoditi aktivnosti na ažuriranju PKI grad Gračanica  podsjećamo Vas na odredbu da vrijednost prijedloga za investiranje ne može biti manji od 10.000,00 KM i na usvojene kriterije za ocjenu prijedloga razvojnih projekata zajednice i dodijelenu težinu-broj bodova svakom kriteriju.

 

Kriteriji

EON

Koordinacioni tim će odlučivati samo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada i Strategijom razvoja Grada Gračanica i koji ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterija:

r.b. kriterij bod/kriteriju
1. uticaj na gradski ekonomski razvoj 20
2. uticaj na zapošljavanje i dugoročna samoodrživost projekta 20
3. teritorijalna širina i korist 15
4. spremnost stanovništva da vlastitim sredstvima sufinansira projekat 15
5. obezbjeđenje sredstava izvan budžeta grada 10
6. donosi nove budžetske prihode 10
7. stepen ulaganja grada na tom području u prethodnom periodu 5
8. ekološki uticaj na okolinu 5

 

Pravo i uslovi predlaganja projekata za ažuriranje PKI grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025:

  • Pravo predlaganja projekata za izradu i ažuriranje Programa kapitalnih investicija imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, privatni preduzetnici, predstavnici administrativne službe i ostali subjekti;
  • Osnovni uslov za predlaganje projekata za izradu i ažuriranje Programa kapitalnih investicija je da se radi o projektima sa procjenjenom vrijednosti većoj od 10.000 KM i da su obrasci za predlaganje projekata potpuno popu U suprotnom prijedlozi projekata se neće razmatrati;
  • Ne mogu biti predloženi projekti koji su već uvršteni u Program kapitalnih investicija

 

Nosioci aktivnosti

Glavni nosilac ove aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu i ažuriranje Programa kapitalnih investicija, kojeg je svojom odlukom imenovao Gradonačelnik Grada, a u kojem su zastupljeni predstavnici svih  interesnih grupa.

Koordinacioni tim za izradu i ažuriranje Programa kapitalnih investicija je usvojio set kriterija na osnovu kojih će rangirati pristigle prijedloge projekata, što će služiti za redovno svake godine ažuriranje usvojenog Programa kapitalnih investicija grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025. Usvojeni kriteriji su usaglašeni sa Strategijom razvoja Grada Gračanica.

 

Mogući podnosioci prijedloga za investiranje

Prijedlog za investiranje mogu podnijeti: građani pojedinci, Udruženja građana, mjesne zajednice, nevladine organizacije, poduzetnici, privredna društva, gradske službe za upravu i svi drugi koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

(Svi podnosioci Prijedloga za investiranje popunjavaju samo I stranu jedinstvenog obrasca)

 

Preuzimanje obrazaca

Potencijalni predlagači obrazac Prijedlog za investiranje mogu preuzeti na sledećim adresama:

  • u prostorijama Šalter sale (šalter informacije) Grada Gračanica,
  • u prostorijama Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i fnansije
  • u prostorijama mjesnih zajednica grada Gračanica,
  • obrazac prijedloga za investiranje bit će objavljen na web stranici Grada Gračanica gracanica.gov.ba.

 

Popunjavanje  obrazaca

Svi podnosioci Prijedloga za investiranje popunjavaju samo prvu stranu jedinstvenog obrasca, a drugu stranu službe Gradske uprave Grada Gračanica. Popunjene obrasce dostaviti odmah.

 

Predaja obrazaca

Obrasci prijedloga za investiranje predaju se u prostorijama Šalter sale nove zgrade Grada Gračanica, ul.M.M.Bašeskije br.1., ukoliko se predaju obrasci u zatvorenoj koverti obavezno upisati naznaku za „PKI-Koordinacioni tim“

 

Rok za podnošenje prijedloga

Rok za podnošenje Prijedloga za investiranje je u svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati periodu od 07.12.2023.god. do 26.12.2023.god.do 12,00 sati.

Koordinacioni tim uzet će u razmatranje samo one prijedloge koji budu u cjelosti popunjeni i koji pristignu u navedenom roku.

 

Ostale informacije

Usvojeni Program kapitalnih investicija sa svim podacima o uvrštenim projektima građani mogu pronaći na web stranici grada Gračanica www.gracanica.gov.ba, (grad-strateški dokumenti –program kapitalnih investicija grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025)

 

Za sve dodatne informacije u vezi popunjavanja i predaje obrazaca možete se obratiti:

– Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Grada Gračanica:

– kancelarija br.1. I sprat nova zgrada ili

– pozivom na telefon broj 035 700 825,

– kontakt osoba je sekretar Koordinacionog tima Razija Junuzović, dipl.ing.arh.

 

Javni poziv ažuriranje PKI grad Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025

Pismo institucijama

Medijska kampanja-uputstvo

Jedinstven obrazac prijedloga za investiranje

 

Predsjedavajući

Koordinacioog tima za ažuriranje

Programa kapitalnih investicija grada Gračanica

sa Planom realizacije 2021-2025

 

(Grad Gračanica)

Slični postovi

Back to top button