VijestiVijesti

OBAVJEŠTENJE: J.P. KOMUS d.o.o Gračanica

Javno preduzeće za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica izdalo je obavijest o promjeni cijene prevoza i deponovanja otpada na regionalnu deponiju u Doboju.

Kompletno saopćenje prenosimo u cijelosti:

“J.P. Komus d.o.o. Gračanica u toku 2023. godine je započeo aktivnosti na konceptu regionalnog upravljanja otpadom, kao preduslov za trajnu sanaciju i zatvaranje deponije Grabovac. U cilju realizacije tog projekta izgrađena je pretovarna stanica te izvršena nabavka poluprikolica i kamiona za prevoz otpada na regionalnu deponiju (vrijednosti investicije cca 760.000,00 KM).

Konačno, 01.09.2023. godine smo započeli sa prevozom i deponovanjem otpada na Regionalnu deponiju Doboj, čime smo nakon 50 godina prestali sa odlaganjem otpada na deponiju Grabovac.

S obzirom na potpisani Ugovor o deponovanju komunalnog otpada na regionalnu deponiju u Doboju za 2024. godinu, po kome plaćamo 32,00 KM/tona odloženog otpada te dodatnih 10,00 KM (do 10 tona) i 15,00 KM (preko 10 tona) po svakom vaganju, godišnje, za odlaganje otpada nam je potrebno cc 400.000,00 KM.

U cilju osiguranja održivosti usluge odvoza i deponovanja otpada, a imajući u vidu da se cijena usluge odvoza komunalnog otpada za privredne subjekte nije mijenjala od 2005. godine, Gradsko vijeće je na sjednici održanoj dana 28.02.2024. godine dalo saglasnost na Odluku o utvrđivanju cijena usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada za privredne subjekte. Prema navedenoj Odluci, cijena usluge odvoza otpada (do djelatnosti) je ostala nepromijenjena. Međutim, Odlukom je predviđena nova stavka na ime usluga prevoza i deponovanja otpada na regionalnu deponiju u Doboju i ista iznosi 40% od cijene utvrđene za odvoz otpada.

EON

S tim u vezi, obavještavamo Vas da ćemo od 01.03.2024. godine, račun usluga odvoza i deponovanja otpada biti uvećan za navedeni iznos na ime prevoza i deponovanja otpada na regionalnu deponiju u Doboj.

Odluku o utvrđivanju cijena usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada za privredne subjekte možete preuzeti na web stranici www.komus.ba.“.

 

Slični postovi

Back to top button