VijestiVijesti

Obavještenje o izradi zoning plana “Područje Sijedog krša”

U skladu sa članom  43. Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona  („Sužbene  novine TK“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22) ovim putem obavještavamo sve zainteresirane strane (vlasnike nekretnina, zakonite korisnike prostora i sudionike u njegovoj izgradnji i uređivanju, organe uprave, upravne organizacije i agencije, nosioce javnih ovlaštenja nadležne za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno – historijskih i prirodnih dobara, organe nadležne za obranu, organe unutarnjih poslova, privredne komore, predstavnike vjerskih zajednica i druge subjekte) da se započelo sa izradom Zoning plana ”Područje Sijedog krša” te da su dužni u roku od 30 dana, dostaviti tražene podatke, podloge i relevantne informacije, kao i svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom.

Vlasnici zemljišta i objekata na području obuhvata plana dužni su da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.

Dostavu vršiti u pismenoj formi na slijedeći način:

 • direktnom predajom u Centru za pružanje usluga građanima Gradske uprave (šalter broj 10)
 • slanjem na adresu: 

  Grad Gračanica

  Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

  ulica Mula Mustafe Bašeskije br. 1

  EON

  75 320 Gračanica

 • slanjem elektronske pošte na mail-ove:

a.hodzic@gracanica.gov.ba

j.milisavljevic@gracanica.gov.ba

a.mehanovic@gracanica.gov.ba

Ako organ, organizacija ili druga pravna ili fizička osoba ne dostavi svoje sugestije ili prijedloge za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom u roku od 30 dana, smatrat će se da nemaju nikakvih posebnih zahtjeva.

 

Sve dobijene podatke, podloge, informacije, prijedloge i sugestije Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove će odmah proslijediti nosiocu izrade planskog dokumenta preduzeću “URBIS CENTAR“  d.o.o. Banja Luka.

Nosilac izrade također može i samostalno zatražiti od zainteresiranih strana da im se dostave potrebni podaci.

Prostor obuhvata Zoning plana sa Odlukom o pristupanju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Grafički prilog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana

Odluka o pristupanju izradi Zoning plana Područje Sijedog Krša

Slični postovi

Back to top button