VijestiVijesti

Objavljen Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada Civilne zaštite

Komisija za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite

 Na osnovu člana 15. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/20)  i Rješenja Gradonačelnika o imenovanju Komisije za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite ( u daljem tekstu: Komisija), Komisija objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

(pisana pohvala civilne zaštite, pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada)

Pozivaju se pravna lica i građani da Službi za civilnu zaštitu Gračanica- Komisiji za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada u roku do 09.02.2024. godine  dostave prijedloge istaknutih pojedinaca i organizacija za koje smatraju da ispunjavaju kriterije za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite Gradskog štaba civilne zaštite (pojedinac, pravno lice, međunarodne organizacije).

EON

Priznanja i nagrade (pisana pohvala civilne zaštite, pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada)  iz člana 3., 18., 19. i 20.  Uredbe , Gradski štab civilne zaštite će dodjeliti najistaknutijim kolektivima i pojedincima u okviru obilježavanja 1. marta, Svjetskog dana civilne zaštite, odnosno Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Za priznanja i nagrade mogu se predlagati kolektivi i pojedinci koji su imali mjerljive rezultate i koji odražavaju njihov konkretan doprinos izražen povećanim angažovanjem i ostvarenim izuzetnim rezultatima u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Pored općih podataka o svakom kandidatu ( kolektivu- pojedincu), potrebno je i detaljno obrazloženje prijedloga po svim elementima koji pokazuju stvarne zasluge i mjerljive rezultate relevantne za dodjelu konkretnog priznanja i to: poseban doprinos u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, uloženi rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate u akcijama zaštite i spašavanja, ostvarenu saradnju, pruženu podršku i pomoć od značaja za sistem zaštite i spašavanja, izuzetno uspješno obavljene zadatke i ostvarene nadprosječne rezultate od značaja za unapređenje organizacije i funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja, posebne zasluge u realizaciji međunarodnih, regionalnih i drugih projekata u području zaštite i spašavanja, objavljeni naučni ili stručni rad kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sistema zaštite i spašavanja, promovisanje humanitarnih i volonterskih akcija zaštite i spašavanja, kao i uspješan rad i rezultate postignute tokom trajanja radnog odnosa u organu civilne zaštite.

Naglašavamo potrebu poštivanja propisanih načela postupnosti i vrednovanja u dodjeli priznanja i nagrada u svim slučajevima i svim prijedlozima. Prijedlog je potrebno dostaviti Službi za civilnu zaštitu – Komisiji za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite najkasnije do 09.02.2024. godine na priloženim obrascima, putem e-maila na adresu: cz.gracanica@bih.net.ba. ili putem fax-a: 035 706-345.

Svi prijedlozi ( prijave) koji budu nepotpuni i neblagovremeni neće se uzimati u razmatranje. Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja, obratiti se Službi za civilnu zaštitu, na telefon 035 706-345.

Prilog:

Obrazac 1. i 2.

Obrazac 1

Obrazac 2

 

Gračanica, 23.01.2024.

KOMISIJA

(Grad Gračanica)

Slični postovi

Back to top button