VijestiVijesti

Objavljen je Javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške u poljoprivredi u 2023.godini

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi u 2023.godini, broj: 02-20-04263/2023 od 02.11.2023.godine, člana 36. Statuta Grada Gračanica („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj:1/23) i člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Gračanica za 2023.godinu (Službeni glasnik Grada Gračanica, broj:12/22), Gradonačelnik Grada Gračanica, raspisuje

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške u poljoprivredi u 2023.godini

 Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava iz Budžeta Grada Gračanica za novčanu podršku u poljoprivredi za 2023.godinu

II

Pravo učešća u raspodjeli novčanih sredstava imaju pravna i fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Grada Gračanica za proizvodnje koje su obavili na području Grada Gračanica i koji su ostvarili pravo na novčanu podršku iz Kantonalnog ili Federalnog budžeta iz tačke III ovog javnog poziva.

III

EON

Raspodjela novčanih sredstava će se izvršiti prema Programu novčanih podrški u poljoprivredi u 2023.godini, i to:

 

Red.

broj

 

Vrsta podrške

 

Iznos podrške KM/jed.podrške

 

1.

 

Nabavka steonih junica

 

200,00/junica

 

2.

 

Uzgoj pčelinjih zajednica-zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda

 

4,00/košnica

 

3.

 

Muzna grla u liniji otkupa mlijeka

 

 

90,00/grlo

 

4.

 

Proizvodnja pilećeg mesa

 

0,04/kljun

 

5.

Proizvodnja povrća i jagode u plasteniku  

0,50/m2

 

6.

 

Tov junadi

 

40,00/grlo

 

7.

Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu  

0,07/kg

 

8.

 

Uzgoj rasplodnih ovaca

 

3,00 KM/ovci

 

IV

Prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava mora sadržavati popunjen obrazac Zahtjeva za novčanu podršku u poljoprivredi za 2023.godinu i, zavisno od podrške, sljedeće priloge:

  • Rješenje sa obračunom novčane podrške iz Budžeta TK (kopija), izdato od Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Grada Gračanica u 2023.godini za nabavku steonih junica, zdravstvenu zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda, muzna grla u liniji otkupa mlijeka, podrška za unapređenje proizvodnje pilećeg mesa, proizvodnja povrća i jagode u zaštićenom prostoru, proizvodnja kornišona za industrijsku preradu,
  • Original ili ovjerena kopija Obavijesti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona sa obračunom novčane podrške za tov junadi i uzgoj rasplodnih ovaca.

V

Zahtjev za novčanu podršku za muzna grla u liniji otkupa mlijeka u ime korisnika podnosi otkupljivač zajedno sa obrascem obračuna razvrstanim po bankama.

VI

Zahtjevi se, zajedno sa dokazima, dostavljaju putem protokola Grada Gračanica, Komisiji za utvrđivanje prava na novčanu podršku u poljoprivredi u 2023.godini, koju imenuje Gradonačelnik, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za novčanu podršku u poljoprivredi u 2023.godini“, najkasnije do 24.11.2023.godine.

VII

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Gračanica.

VIII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX

Odluku o dodjeli novčanih podrški donosi Gradonačelnik, na prijedlog Komisije, a spisak korisnika će biti objavljen na oglasnoj ploči najkasnije do 09.12.2023.godine.

X

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na info-pultu Grada Gračanica (šalter sala) ili web stranici Grada Gračanica.

Zahtjev za podsticaj iz Budžeta Grada

Slični postovi

Back to top button