Događaji

6932 nezaposlene osobe na Birou

U izvještaju gračaničkog Biroa za zapošljavanje navodi se da je u mjesecu februaru došlo do smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji u odnosu na januar. Taj broj je manji za 58 i trenutno iznosi 6932 nezaposlene osobe. Od ukupnog broja nezaposlenih, 4344 je žena. Kada je u pitanju stručna sprema, najviše je nezaposlenih KV-kvalifikovanih radnika, 2743 a onih sa fakultetskom diplomom je 409.

Broj korisnika novčane naknade je 285 a broj korisnika zdravstvene zaštite je 4118.

Slični postovi

Back to top button