Čaršija

April – Mjesec čistoće – odvoz krupnog otpada

U povodu aprila – mjeseca čistoće , Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove obavještava građane koji žive u naseljima Drafnići, Podgaj, Malta, Pašalići, Varoš i Mejdanić da će se u periodu od danas do 7.aprila vršiti odvoz krupnog otpada.

Građani su dužni da krupni otpad odlažu u kontejnere postavljene na navedenim lokacijama vodeći računa da se krupnim otpadom ne smatraju zemlja, šljaka, građevinski i sličan otpad jer se isti odvozi po posebnom zahtjevu i o trošku vlasnika. U suprotnom građani će biti sankcionisani za prekršaj.

Slični postovi

Back to top button