Događaji

Biblioteka Dr Mustafa Kamarić uskoro dio COBIS sistema

Biblioteku Dr Mustafa Kamarić Gračanica jučer su posjetile direktorica JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla Mirna Trifković  i  bibliotečki savjetnik i rukovodilac Službe za matične poslove i razvoj bibliotekarstva  Enisa Žunić .

Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla je centralna matična biblioteka za područje TK, a njen zadataj je i da pruža stručnu pomoć bibliotekama i bibliotekarima na kantonu te da prati i proučava stanja potrebe i uslove rada i razvoja biblioteka , bio je to i razlog posjete biblioteke u Gračanici.

Biblioteke su oduvijek bili nezaobilazni centri znanja, a biblioteka u Gračanici jedna je od najstarijih na našim prostorima  kaže direktorica biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla Mirna Trifković.

“Drago mi je vidjeti da je biblioteka prisutna i na društvenim mrežama koje danas zaista veliku ulogu kada je u pitanju promocija rada i poslovanja” kaže Trifković.

Direktorica Trifković je istakla da bi za dalje poslovanje biblioteke u Gračanici bilo povoljno uključivanje u COBIS sistem.

COBIS sistem, kooperativni online bibliografski sistem je servis koji predstvalja organizacioni model koji se koristi za povezivanje biblioteka u jednistven bibliotičko informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom i uzajamnom bazom podataka kao i lokalnim bazama podataka.

EON

Od nedavno je biblioteka Dr Mustafa Kamarić dostupna i na facebook-u gdje se čitaoci dodatno mogu informisati o dostupnoj građi za čitanje. To je jedan od načina da se približimo našim čitaocima kaže Senada Letić uposlenica biblioteke.

Slični postovi

Back to top button