Čaršija

CEORA – Nevladina organizacija iz Gračanice

U sklopu Projekta “Pruži mi ruku – učimo zajedno” Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) je izradila dvije publikacije. Ovo kratko štivo obrađuje dvije aktuelne teme i izrađeno je sa namjerom da posluži svima onima koji žele da saznaju nešto više o obrazovanju i kako ga unaprijediti i organizovati u vanrednim uslovima u kojima se trenutno nalazimo.“Kakav je obrazovni sistem u BiH?” i “Život i učenje u vrijeme pandemije korona virusa Covid-19” publikovane su u mjesecu decembru 2020. godine.Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) je nevladina i nestranačka organizacija osnovana u mjesecu julu 2019. godine. Realizuju projekte iz oblasti: odgoj, obrazovanje, ekologija i ekonomija.Više o misiji i viziji, vrijednostima i ciljevima organizacije pročitajte na stranici organizacije.Predsjednica Nevladine organizacije Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) – penzionisana profesorica Lutvija Čolo, biće gost u programu RG u srijedu 21. aprila od 10:15.

Slični postovi

Back to top button