Događaji

Energetska tranzicija, tema sastanka Link mreže

Grad Gračanica u saranji sa Centrom za ekologiju  i energiju i Centrom za održivu energetsku tranziciju održali su sastanak  članica LINK mreže.  Između ostalog,  govorilo se  o  energetskoj tranziciji i  novom zelenom planu Evropske Unije.

This slideshow requires JavaScript.

Podsjećanja radi, krajem  prošle godine u Gračanici  je potpisan sporazum o formiranju Mreže lokalnih zajednica (LINK.net) kao inicijalne ulazne  faze u dugotrajnom procesu energentske tranzicije.  Sporazum su potpisali Grad Gračanica, te opštine Teslić i Lopare i Općina Tešanj.  U proteklom  periodu Mrežom je predsjedavala, odnonosno koordinirala  njenim radom Gračanica, a sada je tu ulogu preuzela Opština Lopare.

Predstavnici našeg grada predložili su lokacije  za postavljanje fotonaponskih ćelija, što  prije svega ima za  cilj uštedu električne energije.  Predložene lokacije su JU Dječije obdanište „Naša djeca“ i dispečerski centar u JP Vodovod i kanalizacija Gračanica.

Prvobitno je bilo planirano  da se odabere jedna lokacija za postavljanje  fotonaponskih ćelija, ali na insistiranje gradonačelnika Nusreta Helića obje lokacije iz Gračanice su dobile zeleno svjetlo. Dogovoreno je sa ekspertnim timom da se urade idejna rješenja za oba  predložena projekta iz Gračanice.

Prihvaćene lokacije fotonaponskih sistema:

Grad Gračanica, – JU Dječije obdanište „Naša Djeca“ i Dispečerski centar JP Vodovod i kanalizacija Gračanica;

Općina Tešanja, – Opća bolnica Tešanj;

Opština Lopare, – Zgrada Opštine Lopare;

Opština Teslić, – Očauška pećina;

Opširnije u Infu 5 od 17:00 sati, govore  gradonačelnik i nečelnici potpisnici mreže, ekspertni tim, predstavnici Centra za ekologiju i energiju.

Slični postovi

Back to top button