NekategorisanoVijesti

Gračanica: Javni poziv za dodjelu priznanja i nagrada Civilne zaštite

Pozivaju se pravna lica i građani da u roku do 10.02.2021. godine predlože svoje kandidate ( pojedinac, pravno lice, međunarodne organizacije) za; poseban doprinos u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, uloženi rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate u akcijama zaštite i spašavanja, ostvarenu saradnju, pruženu podršku i pomoć od značaja za sistem zaštite i spašavanja, izuzetno uspješno obavljene zadatke i ostvarene nadprosječne rezultate od značaja za unapređenje organizacije i funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja, posebne zasluge u realizaciji međunarodnih, regionalnih i drugih projekata u području zaštite i spašavanja, objavljeni naučni ili stručni rad kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sistema zaštite i spašavanja, promovisanje humanitarnih i volonterskih akcija zaštite i spašavanja, kao i uspješan rad i rezultate postignute tokom trajanja radnog odnosa u organu civilne zaštite.

Pored opštih podataka o svakom kandidatu ( kolektivu ili pojedincu) potrebno je dati i detaljno obrazloženje prijedloga prema gore  navedenim kriterijima.

Prijedlog je potrebno dostaviti Službi za civilnu zaštitu najkasnije do 10.02.2021. godine na priloženim obrascima, putem e-maila na adresu: cz.gracanica@bih.net.ba. ili putem fax-a : 035 706-345

Obrasci za prijavu:  Obrazac 1 i 2

 

Slični postovi

Back to top button