ČaršijaDogađaji

Informacija za etažne vlasnike stanova ili poslovnih prostora u Gračanici

Izabrani upravitelji stambenih zgrada

Grad Gračanica je u skladu sa Zakonom o korištenju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja po raspisanom Javnom pozivu utvrdio Listu upravitelja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području grada Gračanica.

– Etažni vlasnici stanova i poslovnih prostora dužni su da izaberu predsjednika kućnog savjeta koji će predstavljati etažne vlasnike i vršiti aktivnosti sa izabranim upraviteljem u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

– Svaka zgrada koja ima dva ili više etažnih vlasnika ili više od četiri stana ili poslovna prostora mora imati upravitelja

– Etažni vlasnici su dužni da u roku od 30 dana sklope ugovore sa izabranim upraviteljem i da o tome obavjeste Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove lično ili na broj 035 700 876 gdje možete pronaći i sve ostale pojedinosti ovog poziva.

– Za zgrade koje moraju imati upravitelja a čiji etažni vlasnici ne sklope ugovor sa upraviteljem zgrade u propisanom roku, nadležna služba će rješenjem odrediti upravitelja koji će vršiti prinudno upravljanje u skladu sa Zakonom.

Izabrani  upravitelji stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području Grada Gračanica su BOSNA-Lift d.o.o Tuzla i ELEKTRING d.o.o Gračanica.

Slični postovi

Back to top button