Događaji

Javna rasprava na Nacrt Budžeta Grada Gračanica

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 29.10.2020. usvojen je Nacrt Budžeta Grada Gračanica za 2021. godinu sa zaključkom da se javna rasprava obavi do 10. 12. 2020. godine.

Nacrt Budžeta Grada Gračanica objavljen je na web stranici Grada: www.gracanica.gov.ba, oglasnoj tabli gradske uprave, oglasnoj tabli u gradu a dostavljen je i svim presjednicima mjesnih zajednica.

Pozivaju se građani, organizacije i institucije da uzmu učešće u javnoj raspravi i svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta  dostave najkasnije do 10.12.2020. na adresu Grada Gračanica , Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije ili putem e-maila:

n.sinanovic@gracanica.gov.ba i v.mahmutovic@gracanica.gov.ba

Slični postovi

Back to top button