Događaji

JAVNI POZIV

Dodjela gradskih priznanja Grada Gračanica

Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti Grada Gračanica objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Gradskih priznanja i to:

 • 2 zlatne plakete,
 • 3 zlatne značke,
 • posebno gradsko priznanje-Počasni građanin.

Istim kolektivima i pojedincima jedno od navedenih gradskih priznanja može biti dodijeljeno samo jednom.

Gradska priznanja, zlatna plaketa dodjeljuje se kolektivima, a zlatna značka pojedincima, koji rade i djeluju na području grada Gračanica ili koji radeći i djelujući van područja grada Gračanica doprinose prosperitetu grade.

Gradsko priznanje-počasni građanin dodjeljuje se građaninu BiH koji nije istovremeno i građanin grada Gračanica ili građaninu druge države koji se svojim angažovanjem zalaže za dobrobit i prosperitet u svim sferama života i koji doprinosi ugledu grada Gračanica.

Kriteriji za dodjelu priznanja za pojedince:

 • za inovacije ili za postignuti izuzetan kreativan rad dobili međunarodna priznanja
 • učestvovali u spašanju života, zdravlja i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima;
 • posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, gradu i poboljšanju uslova života građana;
 • uspješno organizovali organe MZ i udruženja, te doprinijeli njihovom radu;
 • postigli izuzetne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti i kulturi, na međunarodnom, državnom i federalnom nivou;
 • značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje;
 • dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

 Kriteriji za  dodjelu priznanja za kolektive, ustanove, mjesne zajednice i druga pravna lica:

 • ostvarili izuzetne rezultate u poslovanju, u odnosu na prethodnu godinu;
 • investirali u proizvodnju, proširili proizvodni kapacitet i uposlili veći broj radnika u odnosu na prethodnu godinu
 • postigli značajne rezultate u oblasti privrede, nauke, kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, bezbjednosti, socijalne zaštite, a posebno razvoju i promociji humanitarnog rada i društvene odgovornosti, razvoju komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine, razvoju volonterizma, razvoju dobrih međuljudskih odnosa i sličnih oblasti, koje je imalo odraza za razvoj društvene zajednice
 • dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana;
 • doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u MZ na području grada Gračanica;
 • za postignuti kreativan rad posebno kod djece i omladine;
 • dali izuzetan doprinos u otklanjanju elementarnih nepogoda koje eventualno zadese društvenu zajednicu..

Pored kriterija navedenih u Odluci, predlagači se mogu koristiti i drugim kriterijima o kojima će dati obrazloženje uz prijedlog kandidata za priznanje.

Prijedlozi se podnose u pisanoj formi i sadrže:

– podatke o podnosiocu prijedloga

– vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže

– podatke o kandidatu za dodjelu priznanja (za kolektive: naziv, adresa, osnovni podaci o njegovom djelovanju; za pojedince: ime i prezime, adresa, biografija)

– obrazloženje prijedloga uz odgovarajuću relevantnu dokumentaciju.

 Prijedloge za dodjelu priznanja dostavite najkasnije do 15.04.2021. godine do 16:00 h, na adresu:

 Grad Gračanica, Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, Bašeskijina 1, 

sa naznakom – “Prijedlog za gradsko priznanje” ili na fax broj: 035/706-679.

 Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati.

Slični postovi

Back to top button