Događaji

Konkurs za studentske stipendije

Na osnovu člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj: 1/19), Odluke o broju i visini stipendija za učenike srednjih škola i studenata (“Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj: 6/20) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj:  8/15 i 8/17), Gradonačelnik   r a s p i s u j e  K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima za 2020./2021. godinu

 

Raspisuje se konkurs za dodjelu 62 stipendije u akademskoj 2020. / 2021. godini, za redovne studente upisane na Univerzitetima u BiH, koji imaju prebivalište na području grada Gračanica najmanje šest mjeseci prije raspisivanja konkursa za stipendije i nemaju stipendiju od drugog davaoca, u kategorijama  :

  1. Učenici generacije (studenti I godine) 2 stipendije
  2. Studentima iz boračkih populacija 31 stipendija

Demobilisanim borcima 14 stipendija (studentima I godine 7 stipendija, i II, III, IV,V i VI godine studija 7 stipendija).

Ratnim vojnim invalidima 8 stipendija (studentima I godine 4 stipendije, a studentima II, III, IV V i VI godine studija 4 stipendije).

Porodicama šehida i poginulih boraca 9 stipendija (studentima II, III , IV,V i VI godine studija 9 stipendija).

  1. 3Nadarenim studentima 6 stipendija (studentima I godine 2 stipendije, a studentima II, III, IV,

      V i VI godine studija 4 stipendije).

  1. Studentima u deficitarnim zanimanjima 9 stipendija (studentima I godine 4 stipendije, a studentima II, III, IV,V i VI godine 5 stipendija).
  2. Studentima iz porodica slabijeg imovnog stanja 14 stipendija

(studentima I godine 6 stipendija, a studentima II, III, IV, V i VI godine 8 stipendija).

 

Studenti mogu konkurisati za dodjelu stipendija samo u jednoj od 5 navedenih kategorija.

 

Konkurs za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020 2021

Zahtjev za dodjelu stipendije studentima 02

Izjava o ne primanju stipendije od drugog davaoca u tekucoj godini – student

IZJAVA – KUCNA LISTA

Izjava o nezaposlenosti

Slični postovi

Back to top button