Događaji

MUP TK – Aktuelnosti

Pojačane kontrole tokom ljetne sezone

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u sklopu akcije “Ljetna turistička sezona 2019”, provodi preventivne pojačane mjere i aktivnosti.

Naime, pojačane mjere su prvenstveno usmjerene na zaštitu lične i imovinske sigurnosti svih građana, nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja na putnim komunikacijama u Tuzlanskom kantonu, kao i održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira, a sve u vidu intenzivnijeg operativnog rada na terenu, pojačanog nadzora i prisustva policijskih službenika na određenim lokacijama, pri čemu je od ključne važnosti obostrana saradnja sa građanima.

S tim u vezi, pozivamo građane da bilo kakvo sumnjivo ponašanje i/ili uočenu nezakonitu radnju prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan policijski broj 122, te time pruže podršku policiji u stvaranju boljeg sigurnosnog ambijenta.


posljednje vrijeme učestala je pojava da se mediji sa prostora grada Tuzla obraćaju Upravi policije ovog Ministarstva gdje se traže pojašnjenja vezana za aktivnosti koje se odnose na fotografisanje nepropisno parkiranih vozila od strane građana i dostavljanje tih fotografija putem e-maila na daljnje postupanje Upravi policije.

U cilju pojašnjenja načina i mogućnosti sankcionisanja počinioca prekršaja počinjenih nepropisnim parkiranjem, napominjemo da fotografija sačinjena od strane građana ne može poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, te s tim u vezi, obavještavamo vas da je Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, propisano izdavanje prekršajnog naloga u članu  54. stav 1. na slijedeći način:

„Ovlašteni organ izdat će prekršajni nalog ukoliko ustanovi da je prekršaj iz njegove nadležnosti utvrđen na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim opažanjem od ovlaštene službene osobe prilikom inspekcije, nadzora i pregleda, kao i uvida u službenu evidenciju nadležnog organa, kao i druge službene dokumentacije koje pravno ili fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt dužno voditi, odnosno imati u skladu sa zakonom ili službene zabilješke ili pisane prijave drugih ovlaštenih organa;
  • na osnovu podataka dobijenih upotrebom uređaja za nadzor ili mjerenje;
  • prilikom provođenja inspekcijskog ili drugog nadzora, pregledom dokumentacije, prostorija i robe, ili na drugi zakonit način ili na drugi posredan način na osnovu izvršenog nadzora ili izvještaja drugog ovlaštenog organa,
  • na osnovu priznanja okrivljenog o izvršenju prekršaja pred ovlaštenim organom na licu mjesta počinjenja prekršaja ili u nekom drugom sudskom ili drugom postupku.“

Shodno navedenom, još jednom apelujemo na građane da u slučajevima kada uoče prekršaj nepropisnog parkiranja motornih vozila, ili bilo koji drugi prekršaj, o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu pozivom na besplatni broj telefona „122“ ili da se obrate policijskim službenicima na terenu, na osnovu čega će isti, u najkraćem mogućem vremenu, izaći na lice mjesta i preduzeti sve neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja postojanja elemenata prekršaja i sankcionisanja počinioca.

Uprava policije MUP TK-a cijeni svaki vid pomoći od strane građana, a sve u cilju poboljšanja komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa, te održavanja povoljnog sigurnosnog ambijenta.

Slični postovi

Back to top button