Čaršija

“Muzika u terapijske svrhe” radionica udruženja “Korak dalje”

U mjesecu septembru  2019 godine Udruženje za djecu i omladinu s posebnim potrebama „ Korak dalje“ sa sjedištem u Donjoj Lohinji  počelo je sa realizacijom projekta “Muzika u terapijske svrhe” u sklopu “Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama grada Gračanice

Cilj ovog projekta je uključiti djecu i mlade s posebnim potrebama kao i njihove roditelje u društvene aktivnosti (edukativne i terapijske radionice za djecu  i roditelje) te im pružiti stručnu pomoć.

Partner u projektu “Muzika u terapijske svrhe” je UOC-“Umjetnički obrazovni centar Gračanica”. Projekat se sastoji od grupnih radionica i individualnih tretmana.

Radionice se održavaju dva puta sedmično u trajanju od po tri sata. Teme koje se obrađuju na radionicama su u skladu sa hronološkom dobi djece. Djeca su uključena u izvođenje radionica u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.

Cilj projekta i izvođenja radionica jeste:

  • socijalno uključivanje  djece i omladine s posebnim potrebama i njihovih roditelja
  • poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama, razvijanje kreativnosti, osjećaja sigurnosti i osjećaja pripadnosti grupi
  • usvajenje novih vještina i navika kod djece neophodne za komunikaciju i učenje
  • poboljšano provođenje slobodnog vremena djece s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom i njovih roditelja, te edukacija roditelja i razmjena iskustava
  • poboljšanje kvalitete života roditelja djece s posebnim potrebma, povećanje njihova kapaciteta samopomoći i pomoći drugima, osposobljenost za kreativnost, samoinicijativnost i samopoštovanje, povećanje socijalne osjetljivosti i zauzimanje za prava osoba sa invaliditetom
  • jačanje svijesti društvene zajednice o važnosti uključivanja djece i omladine s posebnim potrebama u društvene aktivnosti.

Zadatak udruženja je da u skorije vrijeme obezbijedi prevozno sredstvo kako bi se djeca mogla dovoziti u udruženje, jer nažalost dosta korisnika ima teže oblike / kombinovane smetnje ili teškoće u razvoju. Većina roditelja korisnika egzistira u jako teškim materijalnim uslovima te nisu u mogućnosti obezbijediti sredstva neophodna za stručnu pomoć, edukaciju i rehabilitaciju.

Realizacija projekta može po se moći u materijalnim i novčanim sredstvima. Ukoliko se odlučite da nam prema svojim mogućnostima pomognete u realizaciji projekta, novčana sredstva možete donirati na Račun:UniCredit Banka 3386202226864458.

Za sva dodatna pitanja i informacije o projektu i radionicama možete se javiti na mail udruzenje.korakdalje@yahoo.com ili na  broj telefona 0038761-679-476, predsjednik udruženja Edim Bajrić.

Slični postovi

Back to top button