Čaršija

Nastavlja se akcija odvoza krupnog otpada u Gračanici

Kontejneri za odvoz krupnog otpada će u periodu od 7.do 13. aprila biti postavljeni na sljedećim lokacijama: Seljanuša, Crni put, Potok Mahala, Stubo, Bosanskih kraljeva, Riječka, Malezijska, Ritašići, Vuknić, Bašče i Drama.

Građani su dužni krupni otpad odlagati u kontejnere postavljene na navedenim lokacijama vodeći računa da se krupnim otpadom ne smatra zemlja, šljaka, građevinski i sličan otpad te da se odvoz istog vrši o trošku vlasnika.

Slični postovi

Back to top button