VijestiVijesti

Obavijest – Kontinuirana anketa o radnoj snazi

Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, organizuje i provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi (ARS 2024) na cijeloj teritoriji BiH na jedinstven način, što će omogućiti da su dobijeni podaci uporedivi za nivo BiH kao i na međunarodnom nivou. ARS anketa se od 2006. godine provodila kao godišnje istraživanje a od januara 2020. godine se provodi kontinuirano tokom cijele godine. Obavještavamo Vas da se provođenje ARS ankete nastavlja i u 2024. godini.

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku organizuje i provodi ARS anketu na području Federacije BiH.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima u svim općinama Federacije BiH.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim karakteristikama radno sposobnog stanovništva i procjeni radne snage u zemlji, prema metodološkim upustvima i definicijama EU.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

EON

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

Slični postovi

Također pogledaj

Close
Back to top button