Događaji

Obavještenje za demobilisane borce

Obavještavaju se demobilisani borci mlađi od 57 godina sa područja Grada Gračanica da zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu preuzeti i isti sa propisanom dokumentacijom predati u prostorijama šalter sale Grada Gračanica počev od 29. jula 2020. godine radnim danima u vremenu od 7:30 do 16:00 sati.

Demobilisani branilac ima pravo na naknadu ukoliko kumulativno ispnjava sljedeće uslove:

  • da je mlađi od 57 godina života
  • da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.191. godine do 23. 12. 1995. godine,
  • da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne JU Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava,
  • da ostvaruje prava na području Kantona i
  • da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50 % minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine

Slični postovi

Back to top button