VijestiVijesti

Održan je Otvoreni sastanak na temu “Nasilje u porodici- sigurnosni SOS sandučići, za prijavu nasilja u porodici

Na inicijativu Neformalne lobi grupe žena iz Gračanice, Komisije za ravnopravnost spolova te nakon učestalih slučajeva femicida i drugog oblika nasilja širom Bosne i Hercegovine, Grad Gračanica u saradnji sa nevladinim sektorom pokrenuo je niz aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju nasilja.
Može biti slika sljedećeg: 6 ljudi, Ljudi uče, redakcija i tekst
Krajem prošle godine održane su brojne panel diskusije, a formiran je i Savjet za sigurnost i bezbjednost građana koji je do sada razmatrao pitanje sigurnosti u gradu, devijantna ponašanja, učestalo nasilje nad ženama i starijim licima te vršnjačko nasilje.
Sinergijom vladinog i nevladinog sektora gradonačelnik je donio Program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama.
Ovim programom, utvrđene su konkretne mjere i zadaci, podijeljena zaduženja i utvrđeni rokovi za prevenciju bilo kog oblika nasilja. Jedna od mjera zvanično je započela je jučer dodjeljivanjem SOS sandučića za prijavu nasilja mjesnim zajednicama.
Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi i tekst
SOS sandučići će biti postavljeni na vidljiva mjesta gdje će građani moći prijaviti nasilje potpuno anonimno, a odgovorne službene osobe će prijave dostavljati na protokol Centra za socijalni rad.
Može biti slika sljedećeg: 7 ljudi i Ljudi uče
Gradonačelnik i prisutni izrazili su zadovoljstvo poduzimanjem konkretnih mjera na sprečavanju nasilja naglašavajući važnost i odgovornost svakog građanina u ovom veoma važnom podvigu koji Gračanicu stavlja među odgovorne lokalne zajednice.

Slični postovi

Back to top button