Događaji

Počela uplata premije osiguranja za 2021. godinu

U ponedjeljak (4.1.) je počela uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu  i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije.
Visina premije osiguranja za 2021. godinu iznosi 20 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, svrha doznake: Premija osiguranja za 2021. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2021. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2021. godine.
Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Premija osiguranja iz 2020. godine prestaje važiti zaključno sa 31.03.2021. godine.

Više o načinu ostvarivanja prava na premiju osiguranja, načinu uplate, kategorijama stanovništva oslobođenih od participacije – na priloženom LINKU

 

EON

Slični postovi

Back to top button