Događaji

Prvo Nacionalno Takmičenje Svjetske Robotske Olimpijade

Dobrodošli  na Prvo  Nacionalno Takmičenje Svjetske Robotske Olimpijade za  djecu  uzrasta  8-15 godina, koju provodi School & School BiH u partnerstvu sa Asocijacijom Svjetske Robotske Olimpijade, koja će se održati  u subotu 12. decembra 2020. godine i to putem Zoom on-line platformeu period od 10:00 sati do 18:00 sati.

 

Takmičenje je otvoreno za javnost,a link za slobodan pristup bit će dostupan na facebook stranicama School & School. U takmičarskoj 2020. godini sudjelovat će 31 tim iz cijele BiH razvrstanih u tri različite starosne skupine, ito:WeDo: 8-10 godina, Elementary: 11-12 godina, Junior: 13-15 godina. Tim se sastoji od 2-3 člana i jednog  trenera!  Olimpijada  u  robotici  sudionicima  omogućava  razvijanje  vještina  robotike  i programiranja još od najmlađih godina. Timovi koji sudjeluju na takmičenju trebaju dizajnirati, izraditi i programirati model robota koji je sposoban savladati određeni izazov ili demonstrirati rješenje za postavljeni problem.Shodno našoj viziji “Dijete BiH je Dijete Svijeta!” i misiji koja je usmjerena na unapređenju obrazovanja u  BiH,  School  &  School se strateški odredila  ka široj promociji značaja inovativnih tehnologija u obrazovanju, što ujedno i predstavlja naša tri ključna programska ciljai to:

1. Omogućiti djeci na cijeloj teritoriji BiH najbolju svijetsku praksu na polju edukacije iz robotike i programiranja,

2. Promocija BiH na Svijetskoj Olimpijadi u Robotici,

3. Pripremanje nacionalnih timova BiH za međunarodna takmičenja iz robotike i programiranja.

EON

Ambiciozni cilj ove inicijative ne može se postići bez kvalitetne edukacije, razvoja vještina ali i podizanja svijesti o temi budućih tehnologija i inovacija, posebnoto se odnosi na mlađe naraštaje koji će shodno stečenom znanju graditi budućnost Bosne i Hercegovine.

Zašto je Svjetska Robotska Olimpijada Robotika odlična platforma za učenje vještina 21. stoljeća?  Rješavanje izazova u robotici potiče kod učenika inovacije, razvija kreativnost i vještine rješavanja problema. Budući da robotika obuhvata  više kurikularnih  predmeta,  studenti  moraju  naučiti  i  primjeniti  svoje  znanje  iz  znanosti,  tehnologije, inženjerstva, matematike i programiranja.

Više informacija o asocijaciji i takmičenju možete pronaći na; facebook i instagramstranici WROBosnia and Herzegovina,School & School ili na društvenim mrežama naših edukativnih partnera.

Slični postovi

Back to top button