Čaršija

Sanacija sjeverne fasade na historijskom, nacionalnom spomeniku „Konak“

Projekat “Zaštita i očuvanje historijskog spomenika Konak (zgrada Uprave Grada Gračnica) kroz radove sanacije sjeverne fasade”  predstavlja nastavak aktivnosti na zgradi Uprave koja je 2009. godine proglašena nacionalnim spomenikom od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Prvobitno se uz finansijsku pomoć Federalnog ministarstva kulture i sporta izvršila zamjena ulaznih vrata, potom zamjena stolarije 20 otvora -prozora na sjevernoj fasadi objekta, a predmetnim projektom koji je u završnoj fazi se sanira sjeverna i ujedno i najoštećenija strana fasade nacionalnog spomenika.

Svi radovi se izvode na osnovu projektno tehničke dokumentacije  “Projekat radova konzervacije , sanacije i restauracije nacionalnog spomenika historijske građevine – Konak” uz prethodnu saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova ovog projekta iznosi : 59.695,86 KM. Sredstva za predmetni projekat su obezbjeđena od strane Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, te budžeta Grada Gračanica.

https://gracanica.gov.ba/sanacija-sjeverne-fasade-na-historijskom-nacionalnom-spomeniku-konak/

This slideshow requires JavaScript.

EON

Slični postovi

Back to top button