Događaji

Sjednica Gradskog vijeća Gračanica

Za  sutra (30. 09.)  zakazana je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Gračanica.

Na sjednici će se naći Odluka o usvajanju programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređenja  za Grad Gračanica, Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu nekretnine i  Odluka o zamjeni člana MZ Gračanica.

U izvještajnom dijelu sjednice naći će se: Izvještaj o realizaciji lokalnog akcionog plana zaštite  životne sredine Grada Gračanica za 2019. godinu,zatim,  Izvještaj o primjeni zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgradjenih građevina, te informacije: Informacija o realizaciji projekta „Poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema kanalizacione mreže na području Grada Gračanica“, Informacija o zbrinjavanju napuštenih životinja i Informacija o starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe. Sjednicu možete pratiti (srijeda, 30.9.)  od 11:00 sati uz direktan prijenos u programu RG.

DNEVNI RED 

Slični postovi

Back to top button