Događaji

Sve o predstojećim Lokalnim izborima 2020.g.

O IZBORIMA U GRAČANICI

U Gradskoj izbornoj komisiji doznajemo da je sve u završnim pripremama kada je riječ o organizaciji Lokalnih izbora 2020. godine.  Danas se dijele birački materijali za sve  biračke odbore na području grada. Podsjećanja radi, registrovana su 63 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Na raspolaganju su dva mobilna tima  i jedan tim za stare i iznemogle osobe.

Pravo glasa na području našeg grada ima 41 430  građana,  putem pošte registrovano je 450 birača, dok će posredstvom mobilnog tima glasati 120 birača.

IZBORI I COVID-19

Obavještavaju se građani da će Sanitarni inspektor Gradske uprave Gračanica raditi produženo radno vrijeme danas i sutra te da će za sve osobe kojima je određena izolacija  u posljednja dva dana, odnosno danas  i sutra,  biti izrađena i uručena rješenja o izolaciji.

Osobe koje se nalaze u izolaciji ili su COVID pozitivne a žele glasati na lokalnim izborima (15.11.2020.) mogu to učiniti na način da se obrate Gradskoj izbornoj komisiji Gračanica putem mobilne aplikacije Viber na brojeve 061/738-796  i  062/353-910 slanjem fotografije rješenja o izolaciji najkasnije do 09:00 sati u nedjelju, 15. novembra.

Izborna kampanja je zvanično završila jutros u 7 sati a predizborna šutnja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati.


IZBORNA ŠUTNJA

Jutros u 7 sati u BiH je počela izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 15. novembra do 19 sati.

”U skladu sa članom 7.4 stav (1) Izbornog zakona BiH u periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama neovisnih kandidata i neovisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na sljedeće: održavanje skupova u cilju izborne kampanje; izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače; korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače; korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače i svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces”, navode iz CIK-a.

Pod domaćim i međunarodnim sredstvima komunikacije, kako su dodali, podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.

”U skladu sa članom 16.11 stav (1) Izbornog zakona BiH u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju”, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a.


CIK O IZBORIMA

Centralna izborna komisija, na pres-konferenciji posvećenoj izbornom danu, nedjelji 15. novembra 2020. na Lokalnim izborima u BiH, saopćila je da se na ovim izborima takmiče 543 politička subjekta među kojima su 129 političke stranke, 262 neovisna kandidata i 72 kolicije.

Budući da će se ovi izbori odvijati u uvjetima pandemije COVID-a, svi učesnici izbornog procesa treba da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, što podrazumijeva i dovoljnu fizičku distancu. Kontrolori će voditi računa da prilikom čekanja na glasanje, primjerice na spratovima u hodnicima osnovnih škola, prije dolaska na samo biračko mjesto, ne bude više od 30 osoba, pa će ostali glasači morati čekati u redu vani.

– Ovi izbori predstavljat će ogroman izazov za sve sudionike u procesu. CIK je još u junu usvojio instrukciju o postupanju na izborni dan, a u vezi s pandemijom koronavirusa. Prema uputama, morat će se osigurati fizička distanca između članova biračkih odbora, a sva biračka mjesta morat će se dezinficirati u određenim intervalima.

Kad je u pitanju nabavka zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, najveći broj osnovnih izbornih jedinica osigurao je opremu. Prema posljednjim informacijama, to nisu uradile izborne jedinice Kreševo i Han Pijesak. Ostale su u manjem ili većem broju osigurale opremu – kazao je na pres-konferenciji predsjednik CIK-a Željko Bakalar.

– Na jednom biračkom mjestu imate birački odbor, birače i posmatrače. U svakom momentu tu može biti dosta ljudi. Problem su hodnici, u kojima, ako na jednom spratu postoji više biračkih mjesta, može doći do toga da imamo više od 30 ljudi unutra. Iz tog razloga, kontrolori redova će dozvoliti određenom broju birača da čekaju u redu dok će ostali čekati vani – kazala je članica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Za ove izbore je ovjereno 30.809 kandidata među kojima je 196 predstavnika nacionalnih manjina.

Na dan 1. oktobra ove godine, u evidenciji Centralnog biračkog spiska je bilo upisano blizu 3,3 miliona birača, a od njih oko 3,1 milion na redovnim biračkim mjestima.

Više od 17.000 birača će glasati posredstvom redovnih mobilnih timova. Budući da je u toku pandemija COVID-a, na ovim izborima će biti angažirani i tzv. Covid mobilni timovi, ali njihov precizan broj će biti poznat naknadno. Prema dosadašnjim podacima, formirano je 129 takvih mobilnih timova u FBiH.

Biračka mjesta su oranizirana i u inozemstvu, u ambasadama ili diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine – po jedno u Beču, Gracu, Štutgartu, Minhenu, Oslu, Beogradu i Čikagu.

Predsjednik CIK-a podsjeća da je od jutros od sedam sati pa do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u devetnaest sati, na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, vezanih za glasanje, kao i da sutra u sedam sati počinje izborna šutnja koja će trajati također do zatvaranja glasačkih mjesta. Za kršenje izborne šutnje su predviđene novčane kazne u rasponu od hiljadu do deset hiljada maraka za političke subjekte, kao i od hiljadu do pet hiljada maraka za izborne kandidate.

Centralna izborna komisija je pozvala birače da izađu na izbore, kao i sve učesnike izbornog procesa da doprinesu fer i demokratskom ozračju Lokalnih izbora u BiH 2020.


Sedmi poslijeratni lokalni izbori i epidemija COVID-a

Pod sredstvima komunikacije podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju, ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona…

Naime, u Bosni i Hercegovini se u nedjelju, 15. novembra, održavaju sedmi lokalni izbori nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Prvi put se izbori održavaju u uslovima epidemije COVID-19. Poštivanje propisanih epidemioloških mjera, kako je navedeno iz Centralne izborne komisije (CIk) BiH ne smije biti smetnja za zakonito odvijanje izbornog procesa.

Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati.

Uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš), na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

– Putem web stranice moguće provjeriti lokaciju biračkog mjesta –

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK-a BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

I treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.


CIK BiH: Osnovne informacije o Lokalnim izborima 2020.

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju, 15. novembra 2020. godine. Prvi put se izbori održavaju u uslovima epidemije Covid-19.

Centralna izborna komisija BiH saopćila je danas da poštivanje propisanih epidemioloških mjera ne smije biti smetnja za zakonito odvijanje izbornog procesa.

Biračka mjesta bit će otvorena od 07.00 do 19.00 sati. Uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu, navode iz CIK-a.

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani”, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

Treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

Iz CIK-a podsjećaju da se na Lokalnim izborima 2020. godine biraju: 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH, sedam skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u BiH i Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata.

Prvi put na Lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2020. godine bira se i 3.142 vijećnika/odbornika, od čega 23 predstavnika nacionalnih manjina.

Na izborima učestvuju 543 politička subjekta – 129 političkih stranaka, 262
nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet Lista nezavisnih kandidata, 71 nezavisni kandidat za nacionalne manjine.

Ovjereno je ukupno 30.809 kandidata od čega 425 kandidata za nečelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za općinska vijeća odnosno skupštine općina ili gradska vijeća odnosno skupštine grada i skupštinu Brčko Distrikta BiH, te 196 kandidata predstavnika nacionalnih manjina, navodi se u saopćenju CIK-a BiH.

U sljedećim osnovnim izbornim jedinicima na glasačkom listiću za načelnika/ gradonačelnika se nalazi samo po jedan ovjereni kandidat: Domaljevac- Šamac, Orašje,Teočak, Mrkonjić Grad, Jezero,Olovo, Grude, Ravno i Usora.

U zaključeni Centralni birački spisak (stanje na dan 01. oktobra 2020. godine u ponoć) upisano je ukupno 3.283.380 birača i to: broj redovnih birača je 3.141.257; broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu 7.925; broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično 14.059; broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH 704; broj birača koji glasaju putem pošte 102.377 i 17.058 birača je upisano da glasa putem mobilnog tima (to su redovni mobilni timovi ne oni posebni COVID-19, o tome će CIK BiH imati izvještaj nakon izbora).

Ukupno u BiH je formirano 5.759 biračkih mjesta uključujući i 388 mobilnih timova (to su redovni mobilni timovi ne oni posebni COVID-19 mobilni timovi, o ćemu će CIK BiH imati informaciju nakon izbora) .

Iz CIK-a BiH podsjećaju da će po jedno biračko mjesto 15. novembra ove godine biti otvoreno u u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Slični postovi

Back to top button