Čaršija

Turistička zajednica Gračanica – Javni poziv

S ciljem promocije, poticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih suvenira i proizvoda

Turistička zajednica Grada Gračanica

raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu rješenja suvenira Turističke zajednice Grada Gračanica  u 2021. godini

Poziv je javan, a pravo sudjelovanja imaju sve pravna i fizička lica registrovana, odnosno s prebivalištem na području Bosne i Hercegovine. Turistička zajednica Grada Gračanica zadržava pravo da putem upućenog poziva određenim ustanovama i firmama, te lično pojedincima uputi ovaj Javni poziv i pozove ih da učestvuju u izradi riješenja suvenira Turističke zajednice Grada Gračanica. Suvenir  sa  Certifikatom   suvenira Turističke zajednice grada Gračanica koji  zadovolji  propozicije  i  kriterije  ovog Javnog poziva, postat će službeni suvenir Turističke zajednice grada Gračanica.

Suvenir treba predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturnohistorijskog ili tradicijskog  naslijeđa   Grada  Gračanice,   odnosno   prezentirati   njegovu   matrijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu

Prijavljeni  suveniri  mogu  biti  umjetnički,  umjetničko-obrtnički,  gastro  proizvodi,  odjevni   predmeti te grafički materijali i multimedija (fotografije i video materijali).

Ukoliko se  radi  o    umjetničkim,  umjetničko-obrtničkim  predmetima  i  proizvodima  važno  je  da rješenja  budu  kvalitetne  izrade  sačinjena  od  ekološki  prihvatljivih,  odnosno  od materijala  karakterističnih za područje grada Gračanica.

Svaki autor/ proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

Suvenire  je  potrebno  dostaviti   u  primjerenoj  ambalaži,  te  obavezno  uz  priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će Turističko vijeće  imenovano odstrane Turističke zajednice grada Gračanica.

Kriteriji pri ocjenjivanju radova:                                                                                                  Broj bodova:

 • Likovna i dizajnerska originalnost                                                                                                 0-5
 • Cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti Grada Gračanica,                                                        0-5
 • Kvaliteta izrade,                                                                                                                        0-5
 • Visoki estetski standardi,                                                                                                                   0-5
 • Poštivanje ekoloških načela,                                                                                                             0-5
 • Ekonomska pristupačnost,                                                                                                                0-5
 • Praktičnost i moguća primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi i                                                   0-5
 • Ambalaža                                                                                                                                   0-5

Uz svaki prijavljeni prijedlog potrebno je priložiti:

 • originalan naziv s pričom o izvornosti i porijeklu,
 • obrazložiti porijeklo i vezu s gradom Gračanica,
 • datum stvaranja, tehniku, opis izrade i opis materijala,
 • prijedlog pakiranja  koji  mora  biti  u  skladu  s  ekološkim  standardima  i  EU direktivama,
 • naziv pravnog ili fizičkog lica,
 • dokaz o urednoj registracije pravnog i/ili fizičkog lica za obavljanje djelatnosti,
 • kontakt ponuditelja sa adresom, broj mobitela, e-mailom, web stranicom,
 • veleprodajnu cijenu proizvoda te okvirnu tržišnu cijenu proizvoda,
 • izjavu da je predloženi rad autorsko djelo, uz potpis autora  (ako je primjenjivo).

Napomena: moguće je dostaviti predmet koji se već koristi kao suvenir i/ili prijedlog potpuno novog suvenira.

Na osnovu odluke broj: TV-20/2020 od 15.12.2020.godine Turističkog vijeća Turistička  zajednica  grada Gračanica  će nagraditi idejno rješenje za suvenir  s  najvećim brojem bodova i to u iznosu od 1.500,00KM (uključujući PDV).

Podnositelj svojim sudjelovanjem pristaje da Turistička zajednica Grada Gračanica pristiglim prijedlozima  raspolaže  u  svrhu  objave  ili  izlaganja  istih  u  javnosti  te  pridržava  pravo reprodukcije   fotografija   primljenih   radova   u   nekomercijalne   svrhe,   za   potrebe   izrade promotivnih materijala i promocije na web stranici i putem društvenih mreža.

Suvenir  i  prodajno  mjesto  sa  ponudom  suvenira  (s adresom),  koji  nose oznaku Certifikata Turističke zajednice Grada Gračanica, bit će posebno promovirani na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Gračanica.                                  .
Turistička zajednica Grada Gračanica se obvezuje certificirane suvenire/proizvode promovirati na svojoj oficijalnoj web stranici ( koja je trenutno procesu izrade).

Turistička zajednica grada Gračanica će koristiti suvenire za potrebe promocije Grada Gračanica, isključivo po cijeni koju odredi Turistička zajednica Grada.

Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od 30 dana od završetka konkursa objavljena na  službenim  Internet  stranicama  Turističke  zajednice  grada Gračanica  i  Grada  Gračanica.

Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uslove.

Turistička zajednica Grada Gračanica zadržava pravo poništenja konkursa bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

Prijedlozi  za  izvorni  suvenir  grada Gračanica  s  podacima  o  autoru  i  navedenim  prilozima, potrebno je dostaviti do 31. maja 2021. godine u:

Turistički ured TZG Gračanica,

Osman kapetanova medresa    br.13

75320 Gračanica

Za dodatne obavijesti kontaktirajte Turistički ured:

Turistička zajednica Grada Gračanica

T: +387 61 054 596

E: tzggracanica@gmail.com

 

Slični postovi

Back to top button