Događaji

U Gračanici realiziran projekat o energetskoj efikasnosti

Anketirano 1500 domaćinstava

U proteklih nešto više od mjesec dana Grad Gračanica je u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla a uz finansijsku podršku švicarskog Karitasa i u partnerstvu sa šest gradova i općina u Tuzlanskom kantonu  proveo vrijedan i kvalitetan projekat o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Energetsko siromaštvo ispoljava se kao nedostatak pristupa modernim oblicima energije, primjerice električnoj energiji, ili kao nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima.Ovakvi projekti služe kako bi se stanovništvo edukovalo o načinima uštede električne energije.

18 energetskih savjetnika učestvovalo je u anketiranju 1500 domaćinstava .

Anketirani građani prije anketiranja su trebali priložiti račune za električnu energiju za prethodnih 12 mjeseci a nakon toga su im uručene po 4 štedne led sijalice. Energetskim savjetnicima su na završnoj ceremoniji uručeni certifikati te se razgovaralo o stanju na terenu.

Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prve posjete, utvrditi će se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Za Info 5 govore :

EON
  • Nusret Helić – gradonačelnik Grada Gračanica 
  • Džemila Agić –direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla
  • Kenan Mehić – energetski savjetnik
  • Fikreta Ibrišević – energetski savjetnik
  • Elvira Bašić – energetski savjetnik

This slideshow requires JavaScript.

Slični postovi

Back to top button