Događaji

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU

Oglas za upis učenika u prvi razred Osnovne muzičke škole
Na osnovu člana 122. i člana 49. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine TK“ broj: 10/20-prečišćeni tekst), a u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred osnovne muzičke i osnovne baletske škole za školsku 2021./2022. godinu, broj: 10/1-34-5319-1/21 od 16.04.2021. godine, Nastavničko vijeće na sjednici održanoj dana 26.04.2021. godine donosi,

O G L A S

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU

I

JU Osnovna muzička škola Gračanica raspisuje oglas za upis učenika u prvi razred osnovne muzičke škole za školsku 2021/22. godinu:

Harmonika …………………. 7 učenika
Klavir …………………………. 15 učenika
Gitara ………………………… 2 učenika
II

U prvi razred JU Osnovne muzičke škole Gračanica mogu se upisati učenici nakon završenog trećeg razreda redovne osnovne škole.

III

Oglas za upis učenika u prvi razred JU Osnovne muzičke škole Gračanica za školsku 2021/22. godinu ostaje otvoren od 11.05.2021. godine do 21. 05. 2021. godine.

IV

Prijemni ispit će se obaviti dana 24.05.2021. godine, 25.05.2021.godine i 26.05.2021. godine u terminu od 12:00 h do 16:00 h.

V

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna muzička škola Gračanica, 111. Gračaničke brigade br.2, 75320 GRAČANICA, ručno na protokol JU OMŠ Gračanica i online putem slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu škole: omsgracanica2021@gmail.com. Obrazac možete preuzeti kod sekretara škole, na Facebook stranici: “Muzička škola Gračanica“, te na web stranice JU OŠ „Hasan Kikić“ Gračanica: (juoshk.com).

VI

Potrebna dokumentacija: Izvod iz matične knjige rođenih i Potvrda iz škole da je učenik trećeg razreda redovne osnovne škole kandidati su dužni dostaviti na dan održavanja prijemnog ispita.

Slični postovi

Back to top button