Događaji

Zaključci sa sjednice štaba Civilne zaštite Gračanica

U petak 21. augusta  je zasjedao štab Civilne zaštite Gračanica.

Komandant štaba Nusret Helić je  prisutne  upoznao ih sa dnevnim redom.

Nakon rasprave po svim tačkama dnevnog reda, usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Grad Gračanica nastavlja kampanju zajedno sa nevladinim organizacijama, sportskim kolektivima, medijima i drugim o obavezi poštivanju mjera i nošenju maski, poštivanje fizičke distance i provođenju drugih higijensko epidemioloških mjera. Zdravlje građana je prioritet broj jedan.
 2. Pozivamo i sve javne i druge ustanove, subjekte, trgovačke i druge centre i prostore gdje se okuplja veći broj građana, te organizatore skupova i zabava i drugih da obezbijede sve preduslove za poštivanje svih zaštitnih mjera, posebno nošenje maski, fizičke distance i provođenje higijensko epidemioloških mjera unutar tih objekata i prostora.

Odgovorni: Poslodavci i njihova ovlaštena lica.

 1. Stvoriti sve tehničke i druge pretpostavke za hitno formiranje laboratorije za testiranje u Općoj bolnici Gračanica (PCR tehnika). Već je Gradska uprava uputila zahtjev UNDP za finansijsku pomoć.

Odgovorni: Sekretar Organa uprave, šef Službe CZ i menadžment Opće bolnice Gračanica.

 1. U skladu sa naredbama Ministarstva zdravstva TK i potrebama građana odmah provesti aktivnosti na uspostavi COVID 19 ambulante, a za sve pacijente osigurati normalno pružanje zdravstvenih usluga uz provođenje svih higijensko epidemioloških mjera. Kadrovski ojačati timove porodične medicine, te dosljedno provoditi nadzor nad pacijentima u kućnoj izolaciji uključujući posjete i telefonske kontrole. O tome redovno informisati i Gradski štab.

Odgovorni: Direktor Doma zdravlja i Upravni odbor.

EON
 1. Zadužuje se JZU “ Dom zdravlja” Gračanica da organizuje rad službi 24 sata koje će pružati zdravstvenu uslugu i podršku COVID-19 pozitivnim pacijentima.

Odgovorni: Direktor doma zdravlja i Upravni odbor.

 1. Koristeći postojeće smjernice, iskustva drugih i postojeću praksu, odmah napraviti konkretne procedure o postupcima kod smrtnih slučajeva od Covida u kući, te procedure sahrane. Uključiti i Islamsku zajednicu Gračanica.

Odgovorni: Šefovi službi, Direktor Doma zdravlja i Sanitarni inspektor.

 1. U okviru službe za CZ obezbijediti prijem žalbi građana u vezi sa epidemijom i putem telefona.

Odgovorni: Šef CZ i Sekretar organa.

 1. Gradski štab zahtijeva od Policijske uprave i inspekcijskih službi da pojačaju rad i kontrolu poštivanja naredbi i preporuka, te prema prekršiocima osim upozorenja i preventivnih mjera poduzimati i izricati propisane kazne.

Odgovorni: Načelnik P.U. i Inspekcijske službe.

 1. Traži se od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u vrijeme epidemije obezbijedi veće količine obrazaca recepata doktorima porodične medicine, obzirom na konstantan manjak recepata koji najviše pogađa hronične bolesnike.
 2. Traži se od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva zdravstva da se odmah pokrenu procedure izmjena svih propisa kojim bi se skratile procedure zapošljavanja doktora i drugog medicinskog osoblja (posebno u službama porodične medicine i HES-a) u periodu epidemije.

Odgovorni: Sekretar organa i direktor Doma zdravlja.

 1. Zadužuje se menadžment Doma zdravlja Gračanica i Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović Gračanica da odmah naprave analizu potreba ljudskih resursa u službama i izvrše izmjenu svih potrebnih akata, kako bi se omogućilo da se ojačaju službe porodične medicine, HES-a i hitne pomoći, a u Općoj bolnici potrebnih službi (u vrijeme epidemije). U skladu sa potrebama i mogućnostima izvršiti i angažovanje radno sposobnih specijalista koji se nalaze u mirovini.
 2. Zadužuje se Služba CZ da odmah Domu zdravlja Gračanica stavi na privremeno raspolaganje namjensko vozilo koje će se koristiti za kućne posjete Covid 19 pacijenata.

Odgovoran: Šef Službe za Civilnu zaštitu.

Slični postovi

Back to top button