Događaji

Započeli radovi na unapređenju gradskog sistema vodosnabdjevanja za naselje Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja

Nakon dužeg perioda oko provođenja tendera i biranja izvođača, konačno su započeli radovi na unapređenju gradskog sistema vodosnabdijevanja i proširenja sistema za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja.

Projektom se nastavlja sa realizacijom aktivnosti započetih u 2018. godini.

Planirana je izgradnja dva rezervoara sa opremom, te izgradnja potisnih i distributivnih cjevovoda sa ciljem obezbjeđenja uslova priključenja novih potrošača na mrežu.

Izvođač radova je firma Roading doo, Gračanica i isti je uveden u posao krajem mjeseca augusta ove godine. Ukupna vrijednost ugovora iznosi: 446.410,96 KM.

Projekat se implementira u okviru projekta MEG kojeg finansira Vlada Švicarske, a isti  se provodi od strane UNDP BiH.

Osim finansijske podrške Vlade Švicarske, projekat se finansira i sredstvima Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te sredstvima budžeta Grada Gračanica.

EON

Slični postovi

Back to top button