Kultura

ZAVIČAJNE SKICE: Pogled sa Ratiša

Ratiš je manja i niža planina koja se uzdiže iznad Sprečkoga polja i doline rijeke Tinje, na razvođu slivova Spreče i Save. Proteže se pravcem sjeverozapad – jugoistok. Nižim pobrđem  se, preko Moranjaka, Gornje Orahovice, Vranovića i Bukve, veže za područje Trebave, a prijevojom Previle sa glavnim grebenom Majevice. Ratiškom grebenu pripadaju uzvisine: Hotilj (518 m), Utrine (576 m), Dovište (596 m), Mušino brdo (575 m) i Drenovac (503 m). Najviša tačka jeste Dovište, sa širokim platoom na kome se od davnina održavaju redovite godišnje dove – svakog ponedjeljka od Jurjeva (6. maja) do iza Aliđuna (2. august). Sa Dovišta – i samog grebena Ratiša – pruža se prelijep pogled na dolinu Spreče, te susjedne planine: Ozren, Majevicu, Konjuh, Javornik, kao i one udaljenije. Grebenom Ratiša nekada je vodio stari karavanski put od Gračanice do Tuzle, a jedna od zanimljivosti ovoga mjesta jeste i duboki bunar na samome vrhu, koji ne presušuje ni za vrijeme najsušnijih ljetnih vrelina.

(Tekst i fotografije: Edin Šaković)

Slični postovi

Back to top button