Događaji

Bliži se kraj odlaganju otpada na deponiji Grabovac

Danas je u Kabinetu gradonačelnika održan sastanak Kolegija na kome je bio prisutan i direktor JP Komus.

Tema sastanka je bila – Problem odlaganja otpada i sanacija deponije Grabovac.

Deponija je najveći ekološki problem našeg grada i zaslužuje dodatnu pažnju i napore čitave lokalne zajednice i šire. Njeno zatvaranje i sanacija je trajno rješenje. Učinit ćemo sve da se sa krajem godine prestane odlagati otpad na deponiji Grabovca, zajednički je zaključak održanog sastanka.

U tom pravcu i sa tim ciljem doneseni su sljedeći zaključci:

  • Uraditi ekonomsku i finansijsku analizu odlaganja otpada na regionalne deponije najbliže Gračanici (Doboj i Banovići)
  • Održati tematsku sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će biti razmatrana problematika; odlaganja otpada na regionalnoj deponiji, sanacije deponije Grabovac i cijena odlaganja i deponovanja komunalnog otpada, te donesene Odluke u pravcu trajnog rješenja
  • Pokrenuti sve aktivnosti u traženju donatora i obezbjeđenju vlastitih sredstava (EU fondovi, Vlade, ekološki fondovi, kreditna sredstva) za zatvaranje i sanaciju postojeće deponije
  • Nosilac svih priprema bit će JP Komus uz saradnju sa nadležnom komunalnom i drugim Službama.

Slični postovi

Back to top button