Događaji

Gračanica – 6819 nezaposlenih na evidenciji Biroa

U izvještaju gračaničkog Biroa za zapošljavanje navedeno je da je u mjesecu martu došlo do novog smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji. U odnosu na mjesec februar taj broj je manji za 113 osoba i trenutno iznosi 6819 nezaposlenih. Od ukupnog broja nezaposlenih više od polovine su žene, 4306 ili 63%.

Kada je u pitanju stručna sprema, najviše je nezaposlenih KV radnika, 2684, a onih sa fakultetskom diplomom koji su na Birou je 402.

Broj korisnika novčane naknade je 288 a broj korisnika zdravstvene zaštite je 4034.

Slični postovi

Back to top button