VijestiVijesti

Javni poziv za sufinansiranje projekata/manfestacija Grada Gračanica za 2024. godinu

Objavljen je Javni poziv podnošenje prijava za sufinansiranje projekata/manfestacija u cilju unapređenja turističke ponude Grada Gračanica za 2024. godinu.

 

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata / manifestacija odnosno dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice GradaGračanica za projekte/ održavanje manifestacija koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Grada Gračanica, sadržano u Planu i programu rada i Finansijskom planu Turističke zajednice Grada Gračanica.

KORISNICI SREDSTAVA
Sredstva su namijenjena;

  • Udruženja građana sa područja Grada Gračanica

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

  • Kvalitet i adekvatnost kandidiranih projekata ( manifestacije koje doprinose ravoju turizma odnosno koji obogaćuju turističku ponudu i turističke sadržaje )
  • Jasno definisani ciljevi provođenja projektnih aktivnosti (mjerljivi očekivanim pozitivnim efektima na turizam);
  • Doprinos uspješnom razvoju, prezentiranju i afirmaciji Grada Gračanica kao turističke destinacije;

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE APLIKANTE MORA SADRŽAVATI

EON
  • Obrazac prijave.
  • Detaljan opis projekta /manifestacije za koji se traži sufinansiranje sa jasno definisanim ciljevima, rokovima i metodama provođenja aktivnosti.
  • Finansijski plan.
  • Dokaz o registraciji od nadležnog organa.
  • Izjava o realizaciji projekta/ ovjerena kod nadležnog organa.
  • Ovjerena kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa na koja će se doznačiti odobrena sredstva.

Rok za podnošenje prijave je do 20. Januara.

 

Slični postovi

Back to top button