ČaršijaDogađaji

Liste korisnika pomoći Grada Gračanica

Komisija za dodjelu pomoći iz Budžeta Grada Gračanica privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19 objavljuje sljedeće:

Lista odobrenih zahtjeva sa iznosom pomoći

Lista odbijenih zahtjeva

U skladu s Pravilnikom  o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Gračanica u svrhu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19, na objavljenu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste na web stranici i oglasnoj ploči.

Žalba se podnosi Gradonačelniku, a predaje se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte.

 

EON

Slični postovi

Back to top button