Događaji

Nezaposlenost u Gračanici – 6952 osobe na evidenciji Biroa za zapošljavanje

U izvještaju gračaničkog Biroa za zapošljavanje se navodi da je u mjesecu junu došlo do povećanja broja nezaposlenih na evidenciji u odnosu na maj. Trenutno su na području Gračanice 6952 nezaposlene osobe dok je u maju taj broj iznosio 6927. Radi se o povećanju nezaposlenih od 25 osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih 4460 su žene. Kada je u pitanju stepen stručne spreme na Birou je najviše KV radnika, 2802 a onih sa fakultetskom diplomom je 365.

Broj korisnika zdravstvenog osiguranja je 4366 a broj korisnika novčane naknade je 248.

Slični postovi

Back to top button