Čaršija

Novo povećanje broja nezaposlenih

U izvještaju gračaničkog Biroa za zapošljavanje se navodi da je u mjesecu julu došlo do povećanja broja nezaposlenih na evidenciji u odnosu na juni. Trenutno je na području Gračanice 7055 nezaposlenih osoba dok je u junu taj broj iznosio 6952. Radi se o povećanju nezaposlenih za 103 osobe.

Od ukupnog broja nezaposlenih 4537 su žene. Kada je u pitanju stepen stručne spreme na Birou je najviše KV radnika, 2833 a onih sa fakultetskom diplomom je 394.

Broj korisnika zdravstvenog osiguranja je 4494 a broj korisnika novčane naknade je 174.

Drugi mjesec zaredom dolazi do povećanja nezaposlenosti. Ukupno je 128 novoprijavljenih na Birou u junu i julu.

Slični postovi

Back to top button