Događaji

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

U četvrtak je u Multimedijalnoj sali Gradske uprave Gračanica održana 9. sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici je razmatrano 9 tačaka. Dnevni red je usvojen jednoglasno a činile su ga sljedeće tačke:

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o komunalnom redu
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi zoning plana „Područje Sijedog krša“
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zamjeni članova
 4. Odluka o zamjeni članova u VMZ Donja Orahovica
 5. Odluka o zamjeni članova VMZ Trnovci
 6. Odluka o zamjeni člana u VMZ Pribava
 7. Razmatranje Programa rada Gradonačelnika za 2020. godinu (Informativno)
 8. Razmatranje i usvajanje Plana implementacije strategije lokalnog razvoja Grada Gračanica za 2020. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u Službama za upravu Grada Gračanica u 2019. godini
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela (Komisija) u 2019. godini
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o anketiranju građana o zadovoljstvu radom Uprave i radom Gradskog vijeća
 12. Razmatranje Informacije o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2019. godini

Prva tačka dnevnog reda, obzirom da je o obimnoj Odluci riječ,  izazvala je veliku raspravu kod vijećnika koji su uputili mnoga pitanja. Pomoćnica gradonačelnika, Aida Hodžić dala je odgovore na sva postavljena pitanja  te obrazložila nejasnoće koje su vijećnici imali. Prijedlog Odluke o komunalnom redu je usvojen jednoglasno.

Druga tačka dnevno reda, Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi zoning plana „Područje Sijedog krša“ je takođe izazvala veliko interesovanje vijećnika koji su uputili nekoliko inicijativa i prijedloga.  Plan je uvod u pozicioniranje Sijedog krša i Visa kao turističko-rekreativne destinacije.

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi zoning plana „Područje Sijedog krša“ usvojen jednoglasno.

Na sjednici su jednoglasno usvojene i Odluke o zamjeni članova VMZ Donja Orahovica, Trnovci  i Pribava.

Za četvrtu tačku dnevnog reda, Gradonačelnik je prezentovao glavne ciljeve uprave za 2020.godinu, a to su:

Dalje unapređenje rada lokalne uprave, novi infrastrukturni i drugi projekti u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja, intenzivniji razvoj poljoprivrede, novi pristup u razvoju turizma, kvalitetnija organizacija sajmova uz jače partnerstvo javnog i privatnog, veća briga za očuvanje prirodnih resursa, povećanje energetske efikasnosti, nastavak projekta harmonizacije podataka  katastra za nove MZ, uspostava adresnog registra, uspostava digitalnog katastra komunalnih uređaja i unapređenje rada Službe za civilnu zaštitu  kroz kvalitetnu opremljenost.

Obzirom da je Program rada Gradonačelnika za 2020. godinu razmatran informativno nije se glasalo po ovoj tačci već je ona primljena k znanju.

Jednoglasno je usvojen  i Plan implementacije strategije lokalnog razvoja Grada Gračanica za 2020. godinu.

Razmatrano je i usvojeno nekoliko Izvještaja (Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u Službama za upravu Grada Gračanica u 2019. godini, Izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela (Komisija) u 2019. godini i Izvještaj o anketiranju građana o zadovoljstvu radom Uprave i radom Gradskog vijeća).

Primljena je k znanju i Informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2019. godini.

https://gracanica.gov.ba/odrzana-9-sjednica-gradskog-vijeca-gracanica/

 

 

Slični postovi

Back to top button