Događaji

Održana nova sjednica Gradskog štaba CZ

Prvi slučaj zaraze korona virusom u Gračanici

Na sjednici Gradskog štaba civilne zaštite grada Gračanica, komandant štaba Nusret Helić iznio je  informaciju da je za jednu osobu sa područja Gračanice test na COVID-19 pozitivan.

Direktorica Doma zdravlja  Gračanica dr. Murisa Ustavdić Šadić  dala je detaljnije informacije o slučaju i istakla da je osoba stavljena u izloaciju kao i članovi porodice a da se sada radi na verifikovanju ostalih kontakata.

Trenutni broj osoba sa područja grada Gračanica kojima su određene mjere izolacije je 649.

Što se tiče izvještaja od strane Policijske uprave, za dane vikenda je kontrolisano 297 osoba kojima je određena izolacija, 7 lica je kršilo zabranu kretanja u toku dana (mlađi od 18 i stariji od 65) a 2 za dvije osobe je izdat prekršajni nalog zbog kretanja za vrijeme policijskog sata. Članovi štaba su se upoznali i sa drugim realizovanim aktivnostima po zaključcima sa prošle sjednice.

Nakon rasprave i više prijedloga usvojeni su sljedeći zaključci:

  1. Da se ODMAH izvrši dezinfekcija proizvodnog objekta identifikovano od strane HES-a u kojem je zaposleno lice pozitivno na korona virus bilo u radnom odnosu. . Dezinfekciju će izvršiti JP Veterinarska stanica uz nadzor sanitarnog inspektora.
  2. HITNO da se stavi u funkciju Izolatorijum u Sportskoj sali u Gračanici i da se nabave potrebni prekrivači, plahte, ćebad i slično.

Zadužuje se JZU Dom zdravlja u Gračanici da obezbijedi svu  potrebnu stručnu pomoć i sredstva oko opremanja izolatorija.

  1. Zadužuje se JZU Dom zdravlja i HES-a da što hitnije utvrde sve pojedinosti i preduzmu mjere na otkrivanju i upućivanja u izolaciju svih onih koji su imali kontakte sa licem pozitivnim na koronavirus.
  2. Traži se od PU Gračanica, inspekcija i drugih nadležnih organa da pooštre kontrole poštivanja naloženih mjera i sankcionisanje onih koji to ne poštuju i time ugrožavaju zdravlje stanovništva,
  3. Gradski štab civilne zaštite ponovo poziva sve građane na poštivanje i provođenje preventivnih mjera zaštite od korona virusa, te prijave eventualne kontakte sa osobama pozitivnim na korona virus HES-u, kako bi se mogle poduzeti dodatne zdravstvene mjere.
  4. Zadužuje se Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika i obrtnika da Gradskom štabu civilne zaštite dostave podatke o firmama sa područja grada koje vrše i mogu vršiti izradu zaštitne opreme i sredstava.
  5. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da HITNO uputi zahtjev KŠCZ I FŠCZ da obezbijede sredstva i opremu za opremanje izolatorijuma u Gradu Gračanica.

Slični postovi

Back to top button