Kultura

Podsjećanje na lik i djelo Dr. Mustafe Kamarića

Uposlenici gradske biblioteke Dr. Mustafa Kamarić u petak su u centra grada imali štand gdje su se tokom dana družili i upoznavali građane sa djelom i likom doktora Mustafe Kamarića. Mustafa Kamarić je umro na današnji dan 6. novembra 1973. godine vraćajući se sa službenog puta iz Francuske. U saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao zajedno sa suprugom.

Današnji dan je bio povod za predstavljanje u centru grada.


Na današnji dan 6.novembra 1973.godine preminuo je doktor Mustafa Kamarić.Vraćajući se sa službenog puta iz Francuske, izgubio je život zajedno sa suprugom u saobraćajnom udesu 6. 11. 1973. godine kod Insbruka u Austriji.
Nakon njegove tragične smrti, na inicijativu tadašnjeg direktora Narodnog univerziteta Nesiba Sumana, Radna zajednica te ustanove pokrenula je postupak, a Skupština opštine Gračanica je 31.08.1974.godine usvojila odluku da Narodna biblioteka u Gračanici, koja je bila u sastavu Univerziteta, ponese ime doktora Mustafe Kamarića. Potom je dio njegovog knjižnog fonda prenesen i darovan Biblioteci.

Mustafa Kamarić je rođen u Gračanici 7. 4. 1906. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, Šerijatsku gimnaziju u Sarajevu, a Pravni fakultet 1932. godine u Beogradu. Doktorat pravnih nauka stekao je u Zagrebu, a 1967. godine izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

U ljeto 1924. godine, na inicijativu Mustafe Kamarića i Hajrudina Bujukalića,tada studenata prava,odnosno šumarstva ,osnovan je Muslimanski đački klub koji je djelovao u prostorijama i pod pokroviteljstvom Vakufsko-mearifskog povjerenstva u Gračanici. Nakon osnivanja Đačkog kluba, njih su dvojica nastojali da što prije ožive rad Narodne biblioteke i čitaonice u Gračanici.
Nakon provedene propisane procedure, Ministarstvo prosvjete u Beogradu, svojim rješenjem br. 88317 od 9. 11. 1928. godine, odobrilo je Pravila Kulturno-prosvjetnog društva “Narodna biblioteka” Gračanica i, kao svoj prvi poklon, uputilo mu 30 knjiga vrlo interesantnih naslova.
Spomenutog datuma, dakle,(9.11.1928.) završen je postupak registracije i službeno označen početak rada Narodne biblioteke kao sasvim novog kulturno-prosvjetnog društva u Gračanici.

FB stranica biblioteke

This slideshow requires JavaScript.

Slični postovi

Back to top button