Čaršija

“Srebrenička poema” Nihade H. Žunić

Stihovi gračaničke spisatejice

Gračanica ima svoju Poemu. Srebreničku.

Iznjedrena je , iz opusa sadržaja, pjesnikinje i spisateljice Nihade Hadžibegić  Žunić. Poema, kao i stih “Srebreničke suze”, nalazi se u zbirci “Srebreničke suze u stihovima” , izdate 2018. godine.

Srebrenička poema
TAČKA CRNA,
NA KUGLI ZEMALJSKOJ, ŠTO,
OD KRVI LJUDSKE,
CRVENO BLJEŠTI
U NOĆI!
GLEDAJ! STARICA
NA PROPLANKU STOJI! TROJICU SINOVA, ČEKA,
ZNAJUĆ DA NEĆE DOĆI!
HILJADE ZGASLIH ZJENA,
S’ MUUKOM SAMRTNIM, HILJADE ZATVORENIH USTA!
SREBRENICA ŠUTI!
SREBRENICA RIDA!
SREBRENICA,
VILAJET TAMNI,
SREBRENICA,
KASABA PUSTA!
HILJADE OTIŠLO,
NA PUT VJEČNI,
NASPRAM RAFALA I KAME,JOŠ NIKO USTAO NIJE!
SREBRENICI JE IME
” M A J K A”
ŠTO U NADI MRIJE,
I U ČEŽNJI , SVOJE
UMRLO ČEDO, SNIJE!
SREBRENICOO,
KRIK SI, I JAUK!
ZNAMEN SI, STRAVE I GOLGOTE!
OPOMENO!
PRIJETNJO!
NA KOLJENIMA KLEČIŠ, POD BREMENOM, LJUDSKE SRAMOTE!
SREBRENICO, VILO
ŠTO OD NIŠANA BIJELIH OTRGNU PLAŠT,TKAN BIJELOM, ISKIDANOM NITI!
U TMINI STOJIŠ,
NIJEMA KO SJENA!
HODIŠ STAZAMA,
OD SUZA, SPRŽENIH ZJENA.ŠUTIŠ!
TIŠINU SLUŠAŠ!
SAMO MUK U ZRAKU,
I BOLNA PRAZNINA!
SREBRENICO,
RANO ŽIVA,
ŠTO TE KAMOM
IZROVIŠE,NALETI PUSTI.
V R I S N I !!!!
V I Č I !!!!!
P I Š I !!!!
GLASOM GLASNIM
GOVORI! U JECAJIMA, PATNJU
ZATOMI!
RECI SVIJETU, VILO,
DA SE,
N I K A D…N I K O M E, SREBRENICA,
NE PONOVI!!!
Nihada Hadžibegić Žunić
   SREBRENIČKE SUZE
SREBRENIČKE SUZE!
BISERI U NISCI, MLADOJ STAVLJENI
OKO VRATA.
NA SVADBI, GDJE
MLADOŽENJE NEMA, NI SVIRKE,
NI KUMA, NI SVADBENOG SVATA!
SREBRENIČKE SUZE!
KAPLJICE ROSE NA SPRUDU!
POTOCI, ŠTO NE ŽUBORE,
VRANCI U TRKU,I MOMCI, KOJI SU TO,
TEK, TREBALI DA BUDU!
SREBRENIČKE SUZE!
UGASLOG ŽIVOTA,
LJEPLJIV TRAG!
SVJETLUCAVI OBRISI SLIKE SINA,
ŠTO MAJCI BI,
VIŠE OD ŽIVOTA, DRAG!
SREBRENIČKE SUZE!
DRAGULJI, U ODAJE DUŠA POHRANJENI!
SVAKA SUZA, PO JEDAN NIŠAN BIJELI,
I U SVAKOJ SUZI, ŽIVOTI LJUDSKI SAHRANJENI!!!
Nihada Hadžibegić Žunić

Slični postovi

Back to top button