Događaji

Zasjedao Gradski štab civilne zaštite grada Gračanica

Održana je Sjednica gradskog štaba civilne zaštite Gračanica, na kojoj je donesena Odluka  u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije izazvane  koronavirusom ( COVID-19) na području Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Tuzlanskog kantona i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Grada Gračanica i 14 zaključaka:

 1. Gradski štab civilne zaštite predlaže Gradonačelniku Grada Gračanica da donese Odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije izazvane koronavirusa  ( COVID-19) na području Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Tuzlanskog kantona i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Grada Gračanica.
 2. Obavezuju se organi uprave, javna preduzeća i javne ustanove da shodno naredbama i novonastaloj situaciji da radno vrijeme, poslovanje i aktivnosti prilagode toj situaciji pri čemu građani ne smiju biti uskraćeni za pružanje usluga i rješavanje njihovih zahtjeva i rad u smjenama, skraćeno radno vrijeme, dežurstva, rotiranje i slično).

O mjerama sa šemom rada obavezno pismeno izvjestiti Gradski štab civilne zaštite, Gradonačelnika i    građane.

 1. Ako nisu nabavljene dovoljne količine dezinfekcionih i drugih higijenskih sredstava za potrebe službi i drugo iste odmah nabaviti, racionalno koristiti uz obaveznu organizovanu dezinfekciju ruku za građane korisnike usluga.
 2. Zadužuje se Služba za inspekcijske poslove grada da zajedno i u dogovoru sa Policijskom upravom Gračanica, uz mjere zaštite vrši kontrolu mjera izolacije i protiv onih koji ne poštuju mjere, podnose prekršajne prijave.
 3. Zadužuje se Služba civilne zaštite da obezbijedi 24-satno dežurstvo i rad Operativnog centra i da Centar bude mjesto prikupljanja svih informacija u vezi sa nastalom situacijom.     Dom zdravlja -Epidemiološka služba ostaje mjesto za prijavu lica za nadzor.
 1. Izdvajaju se dodatna sredstva (namjenskih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ) od po 5.000 KM, Domu zdravlja i Veterinarskoj stanici za nabavku dezinfekcionih i drugih sredstava za zaštitu zdravstvenih radnika, te dezinfekciju javnih objekata i površina.
 2. Izdvajaju se dodatna sredstva u iznosu od 20.000 KM iz budžetske rezerve za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva za nabavku prehrambenih namirnica i sredstava zaštite. Zadužuje se Centar za socijalni rad da napravi prioritete.
 3. Zadužuje se Crveni križ grada da organizuje volonterske grupe za pomoć starijim i bolesnim osobama, a po pozivu za kupovinu lijekova i prehrambenih potreba, te eventualnu dostavu hrane iz Narodne kuhinje. Izdvaja se 5.000 KM iz namjenskih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za potrebu Crvenog križa. Sve aktivnosti raditi u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, Merhametom i Narodnom kuhinjom.
 4. Obavezuje se Javno preduzeće „Komus“ da u saradnji sa Vatrogasnom jedinicom u toku prvog vikenda izvrši pranje i dezinfekciju ulica u gradu.
 5. Tražimo od građana da poštuju sve naredbe i preporuke u vezi sa novonastalom situacijom i da samo u hitnim slučajevima i potrebama dolaze u institucije vlasti, javne i druge ustanove. Moguća je komunikacija i putem telefona i na drugi način. Činimo sve da se virus ne širi ili da usporimo širenje.
 6. Zadužuju se inspekcijske službe da zajedno sa Policijskom upravom hitno naredi sklanjanje uličnih prodavača.
 7. Obavezuje se ili preporučuje se Općoj bolnici “ Dr. Mustafa Beganović” Gračanica da stvori uslove za stacionar i da obezbijedi putem Ministarstva zdravstva ili na drugi način opremu stacionara, uključujući i nabavku novih respiratora.
 8. Preporučuje se Kolegiju Gradskog vijeća da se martovska sjednica Vijeća održi telefonski, uz dostavljanje materijala kako je i do sada rađeno.
 9. O realizaciji navedenih preporuka, zaključaka i odluka izvršioci su dužni pismeno izvještavati Gradski štab i Gradonačelnika.

Slični postovi

Back to top button