Događaji

Anketiranje o poslovnim i privatnim putovanjima na području općine Gračanica

Na osnovu Zakona o statistici u FBiH i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH od 25.marta do 7.aprila na teritoriji općine Gračanica provesti će se drugi val ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u 2018.godini.
Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku na uzorkom izabranim domaćinstvima.Ovom anketom prikupljaju se podaci o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva kao i jednodnevnim putovanjima u inostranstvo.

Slični postovi

Back to top button